Leerlingen

Belangrijke documenten zoals het leerlingenstatuut, de schoolgids en onze gedragscode vind je op de pagina Docs. Ook alle PTA’s, examenreglementen en documenten als het dyslexieprotocol vind je terug op de Docs-pagina.

Andere belangrijke pagina’s voor leerlingen zijn die over begeleiding, de agenda en Magister.

Op het GRC zijn verschillende leerlinggroepen actief. Deze zetten zich bijvoorbeeld in voor de leerlingen, maatschappelijke onderwerpen of om feestdagen onder de aandacht brengen.

Leerlingenraad

De leerlingenraad wil de sfeer op school en de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. In de leerlingenraad zitten leerlingen uit verschillende leerjaren en van alle onderwijsniveaus. We brengen de meningen en ideeën van alle leerlingen van het GRC onder de aandacht. Dit doen wij onder andere in de medezeggenschapsraad (MR).

Voorzitters: Seffá Nuri en Gijs de Raad

RISC: Rietveld in Sollicitatie Commissie

De RISC is een commissie van leerlingen die betrokken is bij het sollicitatieproces van docenten. RISC-leden zitten de sollicitatiegesprekken bij en geven de schoolleiding naderhand hun advies. Het perspectief van leerlingen wordt zo meegenomen in de selectieprocedure: ze hebben invloed op wie voor de klas komt te staan. Op deze manier wordt personeel geworven dat volledig bij de school past. Niet alleen vanuit de visie van de schoolleiding, personeelsfunctionaris en medewerkers, maar juist ook vanuit de visie van de leerlingen.

Vragen over RISC kunnen naar risc@gerritrietveldcollege.nl.

Voorzitters: Soesha Sandker en Loïs Vonk

GSA GRC

De Gender and Sexuality Alliance Gerrit Rietveld College (GSA GRC) vindt dat iedereen op school de vrijheid moet hebben om te zijn wie ze zijn, zonder zich daarvoor te hoeven schamen of te verantwoorden. Wat mannelijk of vrouwelijk is bepaal je zelf of je nu een cisgender, transgender, non-binair of intersekse persoon bent. Net zoals jij zelf weet op wie je valt of je nu hetero, gay, bi, pan, aseksueel of in dubio bent.

Groene Gerrits

De Groene Gerrits houden zich bezig met het milieuvriendelijker maken van onze school. Zo houden zij geregeld warmetrui-dagen en afvalopruimacties. Ook voerden zij dit jaar een vleesvrije dag in én een kledingruil.

De Senaat

De Senaat regelt onze schoolfeesten en leuke activiteiten rondom verschillende feestdagen.

  • Volg al onze activiteiten op Instagram @senaatgrc