Leerlinggroepen

Op het GRC zijn verschillende leerlinggroepen actief. Deze zetten zich in voor de leerlingen, maatschappelijke onderwerpen en om feestdagen onder de aandacht brengen.

Belangrijke documenten zoals het leerlingenstatuut en onze gedragscode vind je op de pagina Docs.

Leerlingenraad

De leerlingenraad wil de sfeer op school en de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. In de leerlingenraad zitten leerlingen uit verschillende leerjaren en van alle onderwijsniveaus. We brengen de meningen en ideeën van alle leerlingen van het GRC onder de aandacht. Dit doen wij onder andere in de medezeggenschapsraad (MR).

Voorzitters: Seffá Nuri en Gijs de Raad

Notulen:

Na afloop van de MR-vergaderingen vind je hier de notulen terug.

GSA GRC

De Gender and Sexuality Alliance Gerrit Rietveld College (GSA GRC) vindt dat iedereen op school de vrijheid moet hebben om te zijn wie ze zijn, zonder zich daarvoor te hoeven schamen of te verantwoorden. Wat mannelijk of vrouwelijk is bepaal je zelf of je nu een cisgender, transgender, non-binair of intersekse persoon bent. Net zoals jij zelf weet op wie je valt of je nu hetero, gay, bi, pan, aseksueel of in dubio bent.

Groene Gerrits

De Groene Gerrits houden zich bezig met het milieuvriendelijker maken van onze school. Zo houden zij geregeld warmetrui-dagen en afvalopruimacties. Ook voerden zij dit jaar een vleesvrije dag in én een kledingruil.

De Senaat

De Senaat regelt onze schoolfeesten en leuke activiteiten rondom verschillende feestdagen.

  • Volg al onze activiteiten op Instagram @senaatgrc