Actieve leerlinggroepen in school

Op school zijn er verschillende leerlinggroepen die zich inzetten om het bewustzijn te vergroten rond maatschappelijke onderwerpen of om feestdagen onder de aandacht brengen. Zij belichten deze onderwerpen door acties te houden in school.

GSA GRC

De Gender and Sexuality Alliance Gerrit Rietveld College (GSA GRC) vindt dat iedereen op school de vrijheid moet hebben om te zijn wie ze zijn, zonder zich daarvoor te hoeven schamen of te verantwoorden. Wat mannelijk of vrouwelijk is bepaal je zelf of je nu een cisgender, transgender, non-binair of intersekse persoon bent. Net zoals jij zelf weet op wie je valt of je nu hetero, gay, bi, pan, aseksueel of in dubio bent. Heb je een vraag aan de GSA GRC of wil je iets met hen delen, neem dan contact op via gsa@gerritrietveldcollege.nl of het Instagram-account @gsagrc.

Groene Gerrits

De Groene Gerrits houden zich bezig met het milieuvriendelijker maken van school. Zo houden zij geregeld warmetruiendagen en afvalopruimacties. Ook voerden zij dit jaar een vleesvrije dag in én een kledingruil. Wil je meedenken over hoe je de school groener kan maken of heb je een vraag aan de Groene Gerrits, e-mail dan met groenegerrits@gmail.com. Ze hebben ook een Instagram-pagina, zie @degroenegerrits.

De Senaat

De senaat regelt schoolfeesten en activiteiten rondom feestdagen. Via het Instagram-account @senaatgrc volg je al hun activiteiten.

Onder medezeggenschap vind je informatie over de leerlingenraad en Rietveld in Sollicitatie Commissie (RISC).