Begeleiding op maat

Op het Gerrit Rietveld College helpen we je om het beste uit jezelf te halen. We zorgen dat je kunt leren in een vertrouwde en uitnodigende leeromgeving en sluiten zo goed mogelijk aan bij jouw onderwijsbehoeften. Een groot aantal begeleiders staat voor je klaar.

Steunuren

Heb je moeite met een of meer vakken, dan kun je steunlessen volgen. Deze worden voor of aansluitend op de lesdag aangeboden. Veel leerlingen maken gebruik van de steunlessen Nederlands, wiskunde, rekenen en moderne vreemde talen. De vakdocent en je mentor bekijken samen of dit voor jou zinvol is.

Huiswerkbegeleiding

Als je veel moeite hebt met huiswerk maken, is huiswerkbegeleiding misschien iets voor jou. Hiervoor werken we samen met Klasse-Educatie. De medewerkers van dit instituut komen gewoon bij ons op school. Je krijgt de gelegenheid rustig en zelfstandig te werken en als je vragen hebt, kun je die aan de begeleiders stellen. Je kan kiezen voor twee, drie of vier keer per week huiswerkbegeleiding. We starten altijd vanaf het 8e lesuur en stoppen om uiterlijk 18.00 uur.

Op de website van Klasse-Educatie lees je meer over tarieven en aanmelden.

UGO

UGO is een waardevol online programma om leerlingen in groep 6, 7, 8 en in de brugklas extra ondersteuning te bieden bij het versterken van hun taalvaardigheid. Aan bod komen begrijpend lezen, woordenschat, kennis van de wereld, leesplezier en academische vaardigheden. Met dit programma dragen we bij aan gelijke onderwijskansen.

Decanaat

Gedurende je opleiding ga je nadenken over een vervolgstudie en beroep. Hierin word je begeleid door de decanen. Zij weten alles van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB), keuzemogelijkheden en studiefinanciering. Ook kennen ze de toelatingseisen en aanmeldprocedures van vervolgopleidingen. Meer informatie over al deze onderwerpen vind je ook op de speciale studiekeuze-website van Qompas.

Begeleidingsteam & Zorg Advies Team

Van vakdocent tot mentor en van decaan tot afdelingsleider; er zijn veel medewerkers die zorg dragen voor jouw ontwikkeling.

Voor specifieke ondersteuningsbehoeften (bijvoorbeeld dyslexie of faalangst) hebben we een team van gespecialiseerde begeleiders. Dit team staat onder leiding van de zorgcoördinator, Anja Folmer. Zij leidt ook het Zorg Advies Team, dat oplossingen zoekt voor leerlingen met grotere onderwijsachterstanden en sociaal-emotionele problemen.

Voor leerlingen met een officieel gediagnostiseerde handicap of stoornis kan de school extra faciliteiten verlenen. Deze regeling kan van toepassing zijn op leerlingen met bijvoorbeeld ADHD, ADD, autisme, DCD, NLD, spraak- en taalproblemen, dyslexie, dyscalculie, dysorthografie en auditieve of visuele beperkingen. Bekijk de schoolondersteuningsstructuur (hierboven) voor meer informatie over manier van begeleiding op onze school.

Voor informatie en vragen over dyslexie kun terecht bij Remke van Veelen. Wil je meer weten over de faalangstreductietraining, neem dan contact op met Siham Moumna.

Passend onderwijs

Het kan zijn dat je bij het leren tijdelijk of structureel extra ondersteuning nodig hebt. Samen met jou, je ouders, je mentor, je afdelingsleider en de zorgcoördinator kijken we naar de begeleidingsmogelijkheden. Soms zal de mentor meer voor je kunnen betekenen en soms is het fijner dat een coach passend onderwijs je extra ondersteuning biedt. Ook kan een training je de nodige hulp bieden. De school werkt in de ondersteuning van leerlingen samen met de kernpartners van Utrecht en het Samenwerkingsverband. Het ondersteuningsprofiel van het Gerrit Rietveld College is ‘cognitieve en didactische ontwikkeling’.

Vertrouwenspersoon

Heb je een probleem dat je wilt bespreken met een vertrouwenspersoon? Voel je je bijvoorbeeld onveilig op school of maak je je zorgen om je eigen welzijn of dat van een ander? Dan kun je terecht bij Siham Moumna of Jesse Heutink. Soms is het al fijn dat iemand naar je verhaal luistert. Ze zullen zorgvuldig met informatie omgaan en je, indien nodig, helpen met een vervolgtraject.

Stichting Leergeld Utrecht

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Momenteel groeit 1 op de 8 kinderen in de gemeente Utrecht op in armoede. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.

Stichting Leergeld Utrecht geeft ondersteuning aan gezinnen, zodat de kinderen mee kunnen doen aan school-, sport en culturele activiteiten. Door ondersteuning van de stichting kunnen kinderen bijvoorbeeld hun zwemdiploma halen of op muziekles. Daarnaast ondersteunen zij bij de aanschaf van een laptop, sportkleding en/of een fiets. Een donatie doen of je kind aanmelden voor financiële steun kan via de website van Stichting Leergeld Utrecht.