Begeleiding op maat

Op het GRC helpen we je om het beste uit jezelf te halen. We zorgen dat je kunt leren in een vertrouwde en uitnodigende leeromgeving en die zo goed mogelijk aansluit op jouw onderwijsbehoeften. Een groot aantal begeleiders staat voor je klaar.

Ondersteuning

  • Heb je moeite met 1 of meer vakken, dan kun je steunlessen volgen. Deze volg je voor of na je gewone lessen. We bieden steunlessen Nederlands, wiskunde, rekenen en moderne vreemde talen aan. De vakdocent en je mentor bepalen samen of dit voor jou zinvol is.
  • Als je veel moeite hebt met huiswerk maken, is huiswerkbegeleiding misschien iets voor jou. Hiervoor werken we samen met de Univeristeit Utrecht in het Student Op School (SOS) project. Studenten van de Universiteit ondersteunen (examen)leerlingen bij het inhalen van achterstanden, begeleiden leerlingen bij profielwerkstukken en bieden ondersteuning aan docenten bij schoolprojecten.
  • UGO is een waardevol online programma om leerlingen in groep 6, 7, 8 en in de brugklas extra ondersteuning te bieden bij het versterken van hun taalvaardigheid. Aan bod komen begrijpend lezen, woordenschat, kennis van de wereld, leesplezier en academische vaardigheden.

Begeleiding

Van vakdocent tot mentor en van decaan tot afdelingsleider; er zijn veel medewerkers op het GRC die zorg dragen voor jouw ontwikkeling. Bekijk de interne ondersteuningsstructuur voor meer informatie over manier van begeleiding op onze school.

  • Decaan: tijdens je jaren op de middelbare school ga je nadenken over een vervolgstudie en beroep. Hierin word je begeleid door de decanen. Zij weten alles van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB), keuzemogelijkheden en studiefinanciering. Ook kennen ze de toelatingseisen en aanmeldprocedures van vervolgopleidingen. Meer informatie over al deze onderwerpen vind je ook op de speciale studiekeuze-website van Qompas.
  • Intern begeleiders: voor specifieke ondersteuningsbehoeften (bijvoorbeeld dyslexie of faalangst) hebben we een team van gespecialiseerde begeleiders. Dit team staat onder leiding van de zorgcoördinator.
  • Zorg Advies Team: dit team zoekt oplossingen voor leerlingen met grotere onderwijsachterstanden en sociaal-emotionele problemen.
  • Extra faciliteiten: voor leerlingen met een officieel gediagnostiseerde handicap of stoornis kan de school extra faciliteiten verlenen. Dit geldt voor leerlingen met bijv. ADHD, ADD, autisme, DCD, NLD, spraak- en taalproblemen, dyslexie, dyscalculie, dysorthografie en auditieve of visuele beperkingen.
  • Vertrouwenspersoon: voel je je (bijv.) onveilig op school of maak je je zorgen om je eigen welzijn of dat van een ander? Of vind je het fijn dat iemand naar je verhaal luistert? Dan kun je terecht bij een vertrouwenspersoon. Ze zullen zorgvuldig met informatie omgaan en je, indien nodig, helpen met een vervolgtraject.

Passend onderwijs

Het kan zijn dat je bij het leren tijdelijk of structureel extra ondersteuning nodig hebt. Samen met jou, je ouders, je mentor, je afdelingsleider en de zorgcoördinator kijken we naar de begeleidingsmogelijkheden. Soms zal de mentor meer voor je kunnen betekenen en soms is het fijner dat een coach passend onderwijs je extra ondersteuning biedt. Ook kan een training je de nodige hulp bieden. De school werkt in de ondersteuning van leerlingen samen met de kernpartners van Utrecht en het Samenwerkingsverband Sterk VO. Het ondersteuningsprofiel van het GRC is ‘cognitieve en didactische ontwikkeling’.

Stichting Leergeld Utrecht

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Momenteel groeit 1 op de 8 kinderen in de gemeente Utrecht op in armoede. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.

Stichting Leergeld Utrecht geeft ondersteuning aan gezinnen, zodat de kinderen mee kunnen doen aan school-, sport en culturele activiteiten. Door ondersteuning van de stichting kunnen kinderen bijvoorbeeld hun zwemdiploma halen of op muziekles. Daarnaast ondersteunen zij bij de aanschaf van een laptop, sportkleding en/of een fiets. Een donatie doen of je kind aanmelden voor financiële steun kan via de website van Stichting Leergeld Utrecht.

Meer informatie