Begeleiding op maat

Op het Gerrit Rietveld College helpen we je om het beste uit jezelf te halen. We zorgen dat je kunt leren in een vertrouwde en uitnodigende leeromgeving en sluiten zo goed mogelijk aan bij jouw onderwijsbehoeften. Een groot aantal begeleiders staat voor je klaar.

Steunuren

Heb je moeite met een of meer vakken, dan kun je steunlessen volgen. Deze worden voor of aansluitend op de lesdag aangeboden. Veel leerlingen maken gebruik van de steunlessen Nederlands, wiskunde, rekenen en moderne vreemde talen. De vakdocent en je mentor bekijken samen of dat voor jou zinvol is.

Huiswerkbegeleiding

Als je veel moeite hebt met huiswerk maken, is huiswerkbegeleiding misschien iets voor jou. Hiervoor werken we samen met Klasse-Educatie. De medewerkers van dit instituut komen gewoon bij ons op school. Je krijgt de gelegenheid rustig en zelfstandig te werken en als je vragen hebt, kun je die aan de begeleiders stellen. Je kan kiezen voor twee, drie of vier keer per week huiswerkbegeleiding. We starten altijd vanaf het 8e lesuur en stoppen om uiterlijk 18.00 uur.

Op de website van Klasse-Educatie lees je meer over tarieven en aanmelden.

Brede School Academie

Wil jij je taalbeheersing verbeteren? Gemotiveerde leerlingen kunnen bij ons twee keer per week na schooltijd verrijkingslessen volgen op de Brede School Academie. Hier breng je je taalvaardigheid naar een stevig havo-vwo-niveau. Je werkt aan begrijpend lezen, woordenschat, kennis van de wereld en studievaardigheden.

Lenteschool

Sta je er wat minder goed voor en bestaat de kans dat je blijft zitten? Met de lenteschool kun je achterstanden bijwerken en een toets herkansen. Zo maak je van die onvoldoende hopelijk een voldoende en mag je toch nog over naar het volgende leerjaar. Voor de lenteschool word je geselecteerd door je mentor en afdelingsleider. Je kunt jezelf hiervoor niet opgeven. Ook kun je tijdens de lenteschool examentrainingen volgen. Over de procedure voor 2018 lees je hier meer.

Decanaat

Gedurende je opleiding ga je nadenken over een vervolgstudie en beroep. Hierin word je begeleid door de decanen. Zij weten alles van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB), keuzemogelijkheden en studiefinanciering. Ook kennen ze de toelatingseisen en aanmeldprocedures van vervolgopleidingen. Meer informatie over al deze onderwerpen vind je ook op de speciale keuzesite.

Begeleidingsteam en Zorg Advies Team

Van vakdocent tot mentor en van decaan tot afdelingsleider; er zijn veel medewerkers die zorgdragen voor jouw ontwikkeling. Voor specifieke ondersteuningsbehoeften (bijvoorbeeld dyslexie of faalangst) hebben we een team van gespecialiseerde begeleiders. Dit team staat onder leiding van de zorgcoördinator, Anja Folmer. Zij leidt ook het Zorg Advies Team, dat oplossingen zoekt voor leerlingen met grotere onderwijsachterstanden en sociaal-emotionele problemen.

Voor informatie en vragen over dyslexie kun terecht bij Martine Bergstra. Wil je meer weten over de faalangstreductietraining, neem dan contact op met Femke Bellaard.

Passend onderwijs

Het kan zijn dat je bij het leren structureel extra ondersteuning nodig hebt. Misschien kom je dan in aanmerking voor een passend-onderwijsarrangement. Samen met jou, je ouders en het samenwerkingsverband Sterk VO kunnen we de mogelijkheden onderzoeken. Als het arrangement en de bijbehorende bekostiging worden toegekend, krijg je begeleiding van een personal coach uit het begeleidingsteam. Elke school heeft in een profiel beschreven welk type ondersteuning zij kan bieden. Het ondersteuningsprofiel van het Gerrit Rietveld College is ‘cognitieve en didactische ontwikkeling’.

Vertrouwenspersoon

Heb je een probleem dat je wilt bespreken met een vertrouwenspersoon? Dan kun je terecht bij (v.l.n.r. op de foto hiernaast) Siham Moumna, Lieke Gevaerts of Annette Kadijk. Soms is het al fijn dat iemand naar je verhaal luistert. Ze zullen zorgvuldig met informatie omgaan en je, indien nodig, helpen met een vervolgtraject.