Vwo | Atheneum

Onze school heeft een breed vwo-aanbod. Je kunt bij ons atheneum volgen, maar ook gymnasium (met klassieke talen) en Technasium (met onderzoeken & ontwerpen). Al deze opleidingen duren zes jaar en geven toegang tot universiteit of hbo.

Brugklas

Je start in je eerste jaar op het brugklasdomein. Domeinen bestaan uit open en gesloten ruimtes voor instructie, presentatie en zelfstandig werken (alleen of in groepen). Instructies krijg je meestal klassikaal, in de open ruimtes werk je vaak zelfstandig.

Naast de gebruikelijke vakken volg je een half jaar lang het Technasiumvak ‘Onderzoek & Ontwerpen’. Blijkt dat echt iets voor jou, dan kun je vanaf de tweede klas kiezen voor het Technasium.

In de brugklas heb je elke week één algemeen mentoruur en één speciaal mentoruur studievaardigheden.

2 atheneum

Vanaf klas 2 werk je voornamelijk op het domein 2HVG, waar de klassen 2 havo en 2 gymnasium ook onder vallen. In het tweede leerjaar zijn de vakken aardrijkskunde en geschiedenis geperiodiseerd: je volgt ze in de eerste of tweede helft van het schooljaar. Doe je dit jaar Technasium, dan heb je per week een uur minder biologie en een uur minder kunst. Leerlingen die geen Technasium volgen, hebben een uur meer Nederlands per week.

In leerjaar 2 heb je nog maar 1 mentoruur per week.

3 atheneum

In de derde klas sluit je de onderbouw af. Vanaf dit jaar volg je je lessen in de vakdomeinen Talen, Exact, Mens & Samenleving, Kunst & Cultuur en Sport & Bewegen.

We bekijken of je voldoende kennis en vaardigheden hebt opgebouwd om met succes de bovenbouw in te gaan. Het systeem van beoordelen en toetsen verandert niet, maar binnen de toetsen komt wel meer nadruk te liggen op inzicht, begrip en toepassingsvermogen.

In november doe je mee aan een projectweek over profiel- en vakkenkeuze in de bovenbouw.

Ook kies je dit jaar een vakkenpakket dat past bij een profiel: cultuur en maatschappij, economie & maatschappij, natuur en gezondheid of natuur en techniek. Je kiest pas definitief een profiel in de vierde.

Het mentoraat staat dit jaar in het teken van reflecteren, vooruit kijken, plannen en de overgang van het leren van ‘kennis’ naar ‘toepassing en inzicht’.

4 atheneum

In de vierde klas krijgt je voor het eerst te maken met het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Gedurende het schooljaar zijn er 4 grote toetsweken. Daarnaast maak je verspreid over het jaar meerdere vak-opdrachten.

Naast de vakken die je hebt gekozen, volg je verplichte vakken als maatschappijleer, levensbeschouwing en CKV. Als je wilt, kun je deelnemen aan een vormings- en bezinningsweek in Taizé.

Het mentoraat is dit jaar gericht op reflecteren, overzicht bewaren, werk indelen binnen het PTA-systeem, ‘peer coaching’ en groeien naar zelfstandig werken.

5 atheneum

In de vijfde klas begin je met het schoolexamen (SE). De cijfers die je hiervoor behaalt, komen in je SE-dossier. Vanaf nu kun je per PTA-periode één toets herkansen.

Ook oriënteer je je dit jaar op een geschikte vervolgopleiding, ondersteund door de decaan. Het mentoraat staat nu in het teken van reflecteren, effectief omgaan met tijd en kansen, examenvaardigheden en groei naar zelfverantwoordelijk werken.

Verder maak je dit jaar een buitenlandse stedenreis.

6 atheneum

In de zesde klas rond je het SE af. Daarmee staat voor elk vak 50% van je eindcijfer vast. Je sluit dit jaar af met het centraal examen (CE).

Het mentoraat staat dit jaar in het teken van reflecteren, zelfverantwoordelijk werken, optimaal presteren en slagen.