Veelgestelde vragen

Algemeen:

Het eerste lesuur start om 8:20 uur. Dit is een steunuur en duurt 25 minuten. Hier ga je alleen heen als je extra begeleiding wilt. Het volgende lesuur start om 8:45 uur. Alle lesuren duren verder 45 minuten. Je hebt ook 2 pauzes van 25 minuten.  

Alle informatie over de schoolkosten kunt u hier vinden.

Ons uitgangspunt is dat ons onderwijs toegankelijk moet zijn voor iedereen. Financiële drempels mogen nooit een belemmering zijn. U kunt een (deel van) de kosten voldoen via de U-pas of een bijdrage vanuit beschikbare fondsen aanvragen voor bijv. de aanschaf van een laptop. 

We werken met boeken én laptops. Voor sommige vakken geldt dat de methode volledig digitaal is, voor andere vakken heb je een boek en een werkboek.

We leven in een wereld waarin computers niet meer weg te denken zijn. Als onze leerlingen straks op de arbeidsmarkt komen, dan wordt van hen verwacht dat ze ervaring hebben met het gebruik van computers. Daarnaast is het een groot voordeel dat je toegang tot het internet, Magister, digitale methodes en Office hebt.

We verwachten dat elke leerling een eigen laptop of device heeft en deze iedere les bij zich heeft. Dat mag een aanschaf zijn bij Signpost, de leverancier die wij als school voordragen, maar dat mag ook een laptop zijn die thuis al aanwezig is of ouders op een andere manier aanschaffen.

De laptop moet een goede accu hebben (die een dag mee gaat) en dient op internet te kunnen. De leerlingen krijgen van de school een Office365-pakket. Meer informatie over ICT kunt u vinden op onze ICT-pagina. 

Als er een les uitvalt in de onderbouw (klas 1-2-3), wordt de klas opgevangen door een opvangdocent. Die docent zet de leerlingen zelfstandig aan het werk met hun weektaak. Valt het eerste of laatste uur uit? Dan wordt er geen opvang geregeld en kunnen de leerlingen uitslapen of eerder naar huis.

Ja, alle leerlingen hebben een agenda nodig. Deze krijg je van school. We gebruiken namelijk een studeerplanner. Daar kun je niet alleen je huiswerk in opschrijven, je kunt er ook je huiswerk in plannen. Tijdens de introductie in het begin van het schooljaar krijg je hier uitgebreide uitleg over van je mentor. Bekijk alvast een instructiefilmpje over de agenda van Purple Monkey.

Gemiddeld zitten er tussen de 25-30 leerlingen in een klas.

Vergeleken met de basisschool krijg je meer huiswerk. Hoe lang een leerling gemiddeld doet over het huiswerk is heel moeilijk te zeggen. Dit is namelijk afhankelijk van hoe hard je in de les werkt, of je het goed begrijpt en hoe geconcentreerd je thuis aan je huiswerk gaat zitten. Het belangrijkste is om op school hard te werken, dan heb je meer vrije tijd thuis. 

 

Aanmelden:

Er zijn vier typen brugklassen: gymnasium, vwo, havo-vwo en mavo-havo. Soms maken we ook nog een combinatieklas gymnasium-vwo. 

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen per niveau bepalen we welke brugklassen we definitief zullen vormen. In schooljaar 2022-2023 hebben we 9 brugklassen kunnen vormen: 

 

 • 3 x tl/havo
 • 2 x havo/vwo
 • 2 x vwo
 • 1 x vwo/gymnasium
 • 1 x gymnasium

Bij plaatsing kijken we naar het advies dat je meekrijgt en ook naar de gegevens van het onderwijskundig rapport. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met jouw voorkeuren, maar dat kan niet altijd. Tijdens de Warme Overdracht in juni vertelt je meester of juf wat jij nodig hebt om bij ons op school een goede start te maken.

 

Heb je een vmbo-tl/havo advies, dan kom je in de mavo/havo brugklas. Is jouw advies havo of havo/vwo te volgen, dan kom je in een havo/vwo-brugklas. Met een advies vwo of gymnasium kom je in een vwo, vwo/gymnasium of gymnasium brugklas. Of er een aparte gymnasiumklas komt, is afhankelijk van hoeveel gymnasiumleerlingen zich aanmelden. 

Wij kijken bij de toelating niet naar de CITO score. We kijken enkel naar het advies dat de juf of meester in groep 8 gegeven heeft. Op basis van dit advies plaatsen wij jou in een brugklas. 

Nee, we hanteren geen broertjes/zusjesregeling. Als er meer aanmeldingen komen dan de plaatsen die we beschikbaar hebben, dan loten alle leerlingen mee (per niveau) en maken alle leerlingen gelijke kans. De loting wordt door een notaris gedaan. 

Dat is op voorhand niet te zeggen. We weten dat pas na de uiterlijke aanmelddatum. Vorig schooljaar hebben we geloot op alle niveaus. Wil je meer weten over de lootgeschiedenis van onze school, kijk dan op deze website.

Ja, die kans bestaat zeker. Als er op een bepaald niveau niet geloot hoeft te worden is iedereen (ook van buiten de gemeente Utrecht) van harte welkom op onze school. 

Bij de aanmelding via de basisschool kunnen je ouders aangeven dat ze op de hoogte willen blijven van het plaatsingsbesluit. Op de dag van de eventuele loting (30 maart 2023) wordt het plaatsingsbesluit gecommuniceerd via het mailadres dat je ouders hebben opgegeven. Ook ontvang je één of twee dagen later een brief van ons.

 

 

 

De brugklas:

Ja, alle brugklassen gaan in de eerste periode van het schooljaar op brugklaskamp. Dit kamp is bedoeld om je klas en je mentor (nog) beter te leren kennen en om ook andere brugklassers te ontmoeten. We gaan op de fiets en doen gigantisch veel leuke en sportieve activiteiten! 

Het brugklasdomein is een aparte vleugel in de school speciaal voor brugklassers. Daar volg je bijna al je lessen. Er zijn daar verschillende lokalen en open ruimtes. Lessen zoals gym en beeldende vorming volg je wel in een apart lokaal buiten het brugklasdomein. Op het brugklasdomein zit ook de domeinassistent en kun je je mentor regelmatig treffen. Het is een soort kleine school binnen de grote school. 

Jouw mentor in de brugklas is hetzelfde als jouw juf of meester in groep 8. Het enige verschil is dat jouw mentor je niet de hele dag les geeft, maar een paar lesuren per week. Je krijgt naast de gewone les van je mentor (bijv. aardrijkskunde of Frans) ook nog 2 mentorlessen per week. De mentor is degene die jullie wegwijs maakt in onze school en alles wat daarbij komt kijken. Ook kun je bij je mentor terecht met vragen of om iets te bespreken wat je dwars zit.

In de gehele brugperiode, leerjaar 1 en 2, krijg je de tijd om te groeien en te laten zien wat je kunt. Als je in een mavo/havo-brugklas start, stroom je door naar 2 mavo/havo. Dit is afhankelijk van je werkhouding, inzet en cijfers. Als je in een havo/vwo brugklas start, stroom je door naar 2 havo/vwo. Aan het einde van het tweede leerjaar kijken we of je doorstroomt naar 3 mavo, 3 havo of 3 vwo. Leerlingen die in het vwo starten, stromen door naar 2 vwo, 3 vwo en verder. Hetzelfde geldt voor leerlingen op het gymnasium. Het kan ook zijn dat het niveau in de brugklas te hoog voor je was. In dat geval kun je ook naar een lager niveau doorstromen.  

 

Zorg en ondersteuning:

Zoals u in deze visual kunt zien, bestaat onze ondersteuningsstructuur uit 3 verschillende lijnen: de basisbegeleiding, de extra begeleiding en de tweedelijns-/externe begeleiding. Als u op een (i) klikt wordt er uitgelegd wat er onder deze functie of begeleiding wordt verstaan.

 

In de basisbegeleiding (de blauwe lijn) staat welke ondersteuning we bieden aan álle leerlingen. Als uw kind behoefte heeft aan extra ondersteuning, dan kunt u in de rode lijn zien wat we daarin aanbieden. Denk hierbij aan trainingen voor o.a. faalangst, begeleiding bij problemen die ontstaan door hoogbegaafdheid en bijvoorbeeld extra begeleiding door een coach passend-onderwijs. De derde lijn (externe ondersteuning) is met name van belang als blijkt dat het niet lukt bij ons op school. 

 

Het is goed om je als ouders te realiseren dat het Gerrit Rietveld College een reguliere school is. Ondanks dat wij onze passend onderwijs-opdracht heel serieus nemen,  zoals u aan onze ondersteuning kunt zien, zijn er ook grenzen aan onze begeleiding. 

 

Hieronder worden een aantal aspecten nog even extra toegelicht. 

Als een leerling een officiële dyslexieverklaring heeft ingeleverd bij de school, dan mag de leerling gebruik maken van onze dyslexiefaciliteiten: 

 

 • Gebruik maken van ingekorte toets of tijdsverlenging. In de bovenbouw worden de toetsen niet meer ingekort en krijgt de leerling extra tijd.
 • Er wordt rekening gehouden met de spelfouten.
 • In klas 1 en 2 haalt de leerling voor alle vakken niet lager dan een 3 (tenzij er sprake is van fraude).
 • De leerling mag de toets laten voorlezen op Kurzweil via een eigen Kurzweil-licentie (ouders schaffen deze aan).
 • De leerling mag gebruik maken van de eigen licentie Kurzweil tijdens de lessen, de leerling moet dan wel zelf kunnen werken met Kurzweil. Docenten kunnen hier maar zeer beperkt in ondersteunen.  
 • In klas 2 en 3 kan bij uitzondering deeldispensatie worden aangevraagd voor Frans en/of Duits. Dit loopt via de dyslexiecoördinator. Dit vak kan daarna niet meer in een bovenbouwprofiel worden gekozen.

Zie voor meer in formatie over ons dyslexieprotocol onze website. 

Als er een officiële verklaring is ingeleverd bij de school, waarin staat dat er sprake is van een aandachtstekort of -stoornis, heeft de leerling daarmee recht op extra faciliteiten. Dit betekent dat we bij het examen de leerling extra tijd kunnen geven (30 min voor een heel examen) of dat de leerling gebruik mag maken van een pauze tijdens het examen. In de jaren voorafgaand aan het examen is het de taak van de school, het kind en de ouders om te kijken of de ADHD er voor zorgt dat de leerling minder kan presteren. In dat geval kunnen we bij. extra tijdsverlenging inzetten, mag de leerling een koptelefoon op of even een korte pauze inlassen, etc.

 

In de onderbouw betekent ‘extra tijd’ dat de leerling gebruik mag maken van een speciale ingekorte toets. Daar staat op welke vragen eerst gemaakt moeten worden en welke vragen gemaakt worden wanneer de leerling tijd over heeft. Dit is niet standaard voor iedere leerling hetzelfde en wordt alleen ingezet als blijkt dat de leerling hier ook echt behoefte aan heeft.

 

Als een leerling tijdens de les even overprikkeld is, kan er in afspraak met de vakdocent of de mentor altijd gekozen worden om even op het domein te ‘ontprikkelen’ om vervolgens weer terug te keren naar de les. 

Als een kind officieel een autismespectrumstoornis heeft, en de school is hiervan in het bezit, dan kan de leerling (indien nodig) gebruik maken van de volgende faciliteiten:

 

 • Extra tijd bij toetsen of een aangepaste vorm in de onderbouw. 
 • Ontprikkelen buiten de les (op het domein). 
 • Gebruik maken van extra steunlessen. 
 • Korte begeleiding van een coach passend onderwijs als blijkt dat de reguliere mentorale begeleiding niet voldoende is, denk hierbij bijv. aan planning en organisatie. 
 • Indien de leerling een communicatieprobleem heeft, kan gebruik worden gemaakt van onze interne begeleider van Kentalis. 

Als een leerling een officiële dyscalculieverklaring heeft, mag de leerling gebruik maken van extra tijd bij toetsen waar de dyscalculie belemmerend kan zijn. Dit gaat in overleg met de mentor en/of vakdocent. Bij vakken als wiskunde kan in overleg met de vakdocent gevraagd worden of de leerling gebruik mag maken van een goedgekeurd spiekbriefje waar bijvoorbeeld ondersteunende regels op staan om de rekenkundige opgave te kunnen maken. 

Op het Gerrit Rietveld College hebben we een collega die zich ontfermt over leerlingen die door hoogbegaafdheid vastlopen. Dit is namelijk niet altijd het geval. Door ons rijke onderwijsaanbod komen ook veel hoogbegaafde leerlingen al tot hun recht, denk hierbij aan ons Technasium en Gymnasium. Mocht het zo zijn dat de leerling vast dreigt te lopen, dan kan de gespecialiseerde docent bekijken of het nodig is in het programma te verrijken of te ‘compacten. De mentor van uw kind legt het contact met deze collega.  

Wij hebben via Kentalis een ambulant begeleider op school. Als uw kind (via Kentalis) in aanmerking komt voor extra ambulante begeleiding, dan zult u waarschijnlijk in contact worden gebracht met deze collega. Laat het vooral aan ons weten als dit het geval is. 

Indien uw kind medisch gezien een bijzondere situatie heeft is het belangrijk de overdracht samen met de basisschool te verzorgen. Neemt u op tijd contact op met de afdelingsleider van de brugklas of met de zorgcoördinator om in beeld te brengen welke aanpassing er nodig is. 

Het kan natuurlijk zijn dat uw vraag specifieker is en niet bovenstaand beantwoord is. In dat geval kunt u uw vraag mailen naar onze zorgcoördinator: a.folmer@gerritrietveldcollege.nl. Zij zal uw vraag dan zelf beantwoorden of doorsturen naar de betreffende collega. 

 

Communicatie:

We gebruiken het systeem Magister om te communiceren met ouders. In het ouderaccount van Magister kunt u het rooster van uw kind zien, de leswijzigingen, de cijfers, de aanwezigheid en eventuele andere opmerkingen. Via het e-mailadres dat in Magister staat ontvangt u met enige regelmaat berichten van de school. Mentoren communiceren zowel telefonisch als via de mail met ouders.  

De domeinassistent is dagelijks telefonisch bereikbaar. Via de domeinassistent geven ouders door wanneer hun kind ziek is, naar de tandarts moet of andere dingen die voor school belangrijk zijn. De mentor is altijd per mail bereikbaar en zal ook door de domeinassistent op de hoogte gebracht worden van belangrijke leerlinginformatie

Overige vragen kun je sturen naar info@grcu.nl.