Medezeggenschap

Leerlingenraad

De leerlingenraad heeft als doel is de sfeer op school en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. In de leerlingenraad zitten leerlingen uit verschillende leerjaren en van diverse onderwijsniveaus. Er zijn genoeg leerlingen die tips hebben om zaken op het Gerrit Rietveld te verbeteren. De leerlingenraad brengt deze meningen en ideeën onder de aandacht, onder andere in de medezeggenschapsraad.

Ideeën, tips en klachten kunnen naar info.llr@gerritrietveldcollege.nl. Via het Instagram-account @gerritrietveldcollege.llr zijn nieuwtjes en vorderingen te volgen.

Wil jij ook de stem van de leerlingen vertegenwoordigen, actief deelnemen in de vergaderingen en samen de school verbeteren? Stuur dan een mailtje naar leerlingenraad@gerritrietveldcollege.nl.

Voorzitters: Sofie van Slagmaat en Marieke Verhulst

RISC: Rietveld in Sollicitatie Commissie

De RISC is een commissie van leerlingen die betrokken is bij het sollicitatieproces van docenten. RISC-leden zitten de sollicitatiegesprekken bij en geven de schoolleiding naderhand hun advies. Het perspectief van leerlingen wordt zo meegenomen in de selectieprocedure: ze hebben invloed op wie voor de klas komt te staan.

Op deze manier wordt personeel geworven dat volledig bij de school past. Niet alleen vanuit de visie van de schoolleiding, personeelsfunctionaris en medewerkers, maar juist ook vanuit de visie van de leerlingen.

Vragen over RISC kunnen naar risc@gerritrietveldcollege.nl.

Ouderraad

De ouderraad vertegenwoordigt de ouders van leerlingen van het Gerrit Rietveld College. Zes keer per jaar bespreekt de OR met de directie zaken die de ouders of de directie van belang vinden. Soms zijn daar anderen, zoals afdelingsleiders bij aanwezig. OR-leden zijn een sparringpartner voor de directie, bevragen deze kritisch en brengen expertise in. Dit vanuit het standpunt dat ze een gemeenschappelijk belang delen: goed onderwijs voor de leerlingen.

Onderwerpen die dit jaar speciaal de belangstelling hebben zijn: ‘Rietveld zijn we samen’, communicatie (binnen de school en tussen school en ouders/leerlingen), ontwikkeling van het mavo-domein, monitoring van de ICT-vernieuwing en speciale GRC-speerpunten, zoals het technasium en andere extra’s.

Contact met de ouderraad verloopt via ouderraad@gerritrietveldcollege.nl.

Voorzitters: Caroline Leeuwenkamp & Caroline Sarolea
Secretaris: Petra van Doorn

Verslagen

MR

De medezeggenschapsraad van het Gerrit Rietveld bestaat uit vertegenwoordigers van de leerlingen, de ouders en het personeel. De leden adviseren de schoolleiding en het bestuur over allerlei zaken, die direct of indirect met school te maken hebben. Zij hebben instemmingsrecht bij bepaalde beleidswijzigingen.