Vwo | Gymnasium

Onze school heeft een breed vwo-aanbod. Je kunt bij ons atheneum volgen, maar ook gymnasium (met klassieke talen) en Technasium (met onderzoeken & ontwerpen). Al deze opleidingen duren zes jaar en geven toegang tot universiteit of hbo.

Brugklas

Je start in je eerste jaar op het brugklasdomein. Domeinen bestaan uit open en gesloten ruimtes voor instructie, presentatie en zelfstandig werken (alleen of in groepen). Instructies krijg je meestal klassikaal, in de open ruimtes werk je vaak zelfstandig.

Naast de gebruikelijke vakken volg je op het gymnasium twee uur per week Latijn. In de brugklas zijn de lessen Onderzoek & Ontwerpen, kunst en levensbeschouwing geperiodiseerd: je volgt ze in de eerste of tweede helft van het schooljaar. Blijkt het Technasiumvak ‘Onderzoek & Ontwerpen’ echt iets voor jou, dan kun je vanaf de tweede klas kiezen voor het Technasium.

In de brugklas heb je elke week één algemeen mentoruur en één speciaal mentoruur studievaardigheden.

2 gymnasium

Vanaf klas 2 werk je voornamelijk op het domein 2HVG, waar de klassen 2 havo en 2 atheneum ook onder vallen. In het tweede leerjaar zijn de vakken aardrijkskunde en geschiedenis geperiodiseerd: je volgt ze in de eerste of tweede helft van het schooljaar. Doe je in de tweede klas Technasium, dan heb je per week een uur minder biologie en een uur minder kunst. Leerlingen die geen Technasium volgen, hebben een uur meer Nederlands per week. Vanaf de tweede klas gymnasium krijg je naast Latijn ook Grieks.

3 gymnasium

In de derde klas sluit je de onderbouw af. Vanaf dit schooljaar volg je je lessen in de vakdomeinen Talen, Exact, Mens & Samenleving, Kunst & Cultuur en Sport & Bewegen.

We bekijken of je voldoende kennis en vaardigheden hebt opgebouwd om met succes de bovenbouw in te gaan. Het systeem van beoordelen en toetsen verandert niet, maar binnen de toetsen komt wel meer nadruk te liggen op inzicht, begrip en toepassingsvermogen.

In november doe je mee aan een projectweek over profiel- en vakkenkeuze in de bovenbouw. Het mentoraat staat dit jaar in het teken van reflecteren, vooruit kijken, plannen en de overgang van het leren van ‘kennis’ naar ‘toepassing en inzicht’.

4 gymnasium

In de vierde klas krijgt je voor het eerst te maken met het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Gedurende het schooljaar zijn er 4 grote toetsweken. Daarnaast maak je verspreid over het jaar meerdere vak-opdrachten.

Naast de vakken die je hebt gekozen, volg je verplichte vakken zoals maatschappijleer, levensbeschouwing en CKV. Dit jaar kies je ook welke klassieke taal je in je lespakket houdt: Latijn of Grieks. Uiteraard kun je ook les in beide talen blijven volgen.

Als je wilt, kun je deelnemen aan een vormings- en bezinningsweek in Taizé.

Het mentoraat is dit jaar gericht op reflecteren, overzicht bewaren, werk indelen binnen het PTA-systeem, ‘peer coaching’ en groeien naar zelfstandig werken.

5 gymnasium

In de vijfde klas begin je met het schoolexamen (SE). De cijfers die je hiervoor behaalt, komen in je SE-dossier. Vanaf nu kun je per PTA-periode één toets herkansen.

Ook oriënteer je je dit jaar op een geschikte vervolgopleiding, ondersteund door de decaan. Het mentoraat staat nu in het teken van reflecteren, effectief omgaan met tijd en kansen, examenvaardigheden en groei naar zelfverantwoordelijk werken.

Verder maak je dit jaar een buitenlandse stedenreis.

6 gymnasium

In de zesde klas rond je het SE af. Daarmee staat voor elk vak 50% van je eindcijfer vast. Je sluit dit jaar af met het centraal examen (CE).

Het mentoraat staat dit jaar in het teken van reflecteren, zelfverantwoordelijk werken, optimaal presteren en slagen.

Meer weten?

Wil je weten of het gymnasium iets voor je is? Lees dan deze blog van docent Roderik eens.