Mavo

Brugklas mavo-havo en 2 mavo

Heb je een mavo-advies, dan begin je bij ons in de brugklas mavo-havo. Kun je wat meer aan, dan zoeken we naar een goede uitdaging waarmee je aansluiting vindt met de havo: hetzij na de brugklas, hetzij na het behalen van je mavo-diploma. Sommige vakken krijg je aangeboden binnen een leergebied. Zo krijg je lessen mens & maatschappij (aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer en economie) en mens & natuur (biologie, natuurkunde, scheikunde). In klas 2M volg je ook het vak Duits. Aan het eind van dat jaar maak je een keuze tussen de vakken Frans en Duits.

Domein

De klas 1 mavo-havo vormt samen met 1 havo-vwo, 1 vwo en 1 gymnasium het brugklasdomein. Vanaf klas 2 werk je voornamelijk in het mavo-domein. De domeinen bestaan uit open en gesloten ruimtes voor instructie, presentatie en zelfstandig werken (alleen of in groepen). Instructie krijg je meestal klassikaal, in de open ruimtes werk je gedifferentieerd op je eigen niveau.

Meer steun

Heb je moeite met een of meer vakken, dan kun je aan het begin of het eind van de dag extra steun(half)uren volgen. De vakdocent en je mentor bekijken samen of dat voor jou zinvol is. In de brugklas kun je bovendien deelnemen aan de Brede School Academie, voor het verdiepen van je leesvaardigheid en woordenschat. Samen met je ouders wordt bekeken of dat iets voor jou is.

Meer uitdaging

Heb je behoefte aan extra uitdaging, dan kun je in overleg met de vakdocent en de mentor kiezen voor extra opdrachten binnen de vakles of deelnemen aan de Geo Future School.

TheaterKunstKlas en Rietvelduren

Heb je plezier in het werken met kunst, dan kun je vanaf de herfstvakantie meedoen aan de TheaterKunstKlas. Elke donderdagmiddag krijg je kunstzinnige uitdagingen aangeboden. Het alternatief is dat je meedoet aan de Rietvelduren.

Mentoraat en plan-agenda

Jouw eerste aanspreekpunt op school is de mentor van je klas. Van deze mentor krijg je twee mentoruren per week: één algemeen mentoruur en één speciaal mentoruur studievaardigheden. Ter ondersteuning van de planvaardigheden werken we met de plan-agenda, Plenda. Een 6-stappenplan leert je omgaan met grotere en complexere hoeveelheden huiswerk, zonder dat persoonlijke activiteiten zoals sporten en familiebezoeken in de knel komen.

3 mavo

In 3 mavo begint de bovenbouw. Afhankelijk van je keuze voor Frans of Duits word je ingedeeld in een nieuwe klas. In de loop van dit jaar kies je een vakkenpakket dat past bij het profiel waarin je examen gaat doen: techniek, zorg & welzijn of economie. In dit leerjaar begint ook het examenprogramma. De resultaten die je aan het eind van het jaar hebt behaald, tellen voor 10 procent mee voor het schoolexamen. De vakken maatschappijleer en beeldende vorming sluit je dit jaar zelfs al helemaal af.

Projectweek, werkweek, toetsweek

In 3 mavo heb je één mentoruur per week. Daarin wordt gekeken naar je resultaten, hoe ver je bent met loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en hoe het gaat in de groep. Er is dit jaar één projectweek waarin je met je klas een GeoFuture-module doet. Aan het eind van het jaar ga je mee op werkweek. Daarin word je voorbereid op de zelfstandigheid van 4 mavo en maak je kennis met nieuwe uitdagingen. Het jaar wordt afgesloten met een toetsweek.

4 mavo

In 4 mavo heb je een individueel rooster dat is afgestemd op het vakkenpakket dat je hebt gekozen. Dit hele jaar staat in het teken van optimale examenresultaten. Een duidelijk Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) helpt daarbij. Er zijn drie toetsweken. Alle PTA-toetsen en opdrachten samen vormen het schoolexamen. De resultaten daarvan tellen voor 50 procent mee in je eindexamencijfer. Een onderdeel is het profielwerkstuk. Hiervoor kies je zelf een onderwerp dat aansluit bij je vervolgopleiding. Je schrijft je profielwerkstuk tijdens de projectweek.

Diploma en vervolgopleiding

Ook de 4 mavo-klassen hebben een mentor. Er is een mentoruur ingeroosterd, maar de begeleiding is vooral individueel. De mentor helpt je dit jaar onder meer bij het kiezen van een vervolgopleiding: mbo of 4 havo. Je sluit je schoolloopbaan af met een feestelijke laatste lesdag, het centraal examen, een examengala en tot slot de diploma-uitreiking.