Mavo - middelbaar algemeen voortgezet onderwijs

De mavo op het GRC is kleinschalig georganiseerd. Er is veel oog en aandacht voor jou als individu. Met gedifferentieerde lessen en speciale projecten zoals de Geo Future School zorgen we dat je de juiste uitdaging krijgt. Kun je wat meer aan, dan zoeken we naar een goede uitdaging waarmee je aansluiting vindt met de havo: hetzij na de brugklas, hetzij na het behalen van je mavodiploma. De mavo duurt 4 jaar en geeft toegang tot het mbo of 4 havo.

Brugklas

Heb je een mavo-advies gekregen van de basisschool? Dan begin je bij ons in een mavo-havo brugklas. Je start in je eerste jaar op het brugklasdomein. Domeinen bestaan uit open en gesloten ruimtes voor instructie, presentatie en zelfstandig werken (alleen of in groepen). Instructies krijg je meestal klassikaal, in de open ruimtes werk je vaak zelfstandig.

Sommige vakken krijg je aangeboden binnen een leergebied. Zo krijg je lessen Mens & Maatschappij (aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer en economie) en Mens & Natuur (biologie, natuurkunde, scheikunde).

Jouw eerste aanspreekpunt op school is de mentor van je klas. Van deze mentor krijg je twee mentoruren per week: één algemeen mentoruur en één speciaal mentoruur studievaardigheden. Ter ondersteuning van de planvaardigheden werken we met de plan-agenda, Plenda. Een 6-stappenplan leert je omgaan met grotere en complexere hoeveelheden huiswerk, zonder dat persoonlijke activiteiten zoals sporten en familiebezoeken in de knel komen.

2 mavo

Vanaf klas 2 werk je voornamelijk in het mavo-domein. Dit jaar volg je ook het vak Duits. Aan het eind van het jaar maak je een keuze tussen de vakken Frans en Duits.

3 mavo

In 3 mavo begint de bovenbouw. In de loop van dit jaar kies je een vakkenpakket dat past bij het profiel waarin je examen gaat doen: Techniek, Zorg & Welzijn, Economie of Landbouw (groen). Afhankelijk van je keuze voor Frans of Duits word je ingedeeld in een nieuwe klas.

In dit leerjaar begint ook het examenprogramma. De resultaten die je aan het eind van het jaar hebt behaald, tellen voor 10% mee voor het schoolexamen. De vakken maatschappijleer en beeldende vorming sluit je dit jaar al helemaal af.

In 3 mavo heb je één mentoruur per week. Daarin wordt gekeken naar je resultaten, hoe ver je bent met loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en hoe het gaat in de groep. Er is dit jaar één projectweek waarin je met je klas een GeoFuture-module doet.

Aan het eind van het jaar ga je mee op werkweek. Daarin word je voorbereid op de zelfstandigheid van 4 mavo en maak je kennis met nieuwe uitdagingen. Het jaar wordt afgesloten met een toetsweek.

4 mavo

Het vierde leerjaar staat in het teken van studiekeuze, schoolexamen (SE) en centraal examen (CE). In 4 mavo heb je een individueel rooster dat is afgestemd op het vakkenpakket dat je hebt gekozen. Dit hele jaar staat in het teken van optimale examenresultaten. Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) helpt daarbij.

Er zijn dit schooljaar 3 toetsweken. Alle PTA-toetsen en opdrachten samen vormen het schoolexamen (SE). De resultaten daarvan tellen voor 50% mee in je eindexamencijfer. Een onderdeel is het profielwerkstuk. Hiervoor kies je zelf een onderwerp dat aansluit bij je vervolgopleiding. Je schrijft je profielwerkstuk tijdens de projectweek.

Ook de 4 mavo-klassen hebben een mentor. Er is een mentoruur ingeroosterd, maar de begeleiding is vooral individueel. De mentor helpt je dit jaar onder meer bij het kiezen van een vervolgopleiding: mbo of 4 havo. Je sluit je schoolloopbaan af met het centraal examen.