Ouders

Goed contact met ouder(s)/verzorger(s) is voor ons heel belangrijk. We hebben op meerdere momenten contact met je over je kind (vorderingen, welbevinden) en over schoolbrede thema’s. We waarderen initiatieven en feedback van ouders. Ouders van onze leerlingen zijn ook actief in de GRC Community.

Contact

 • Voor vakinhoudelijke vragen kan je via e-mail contact opnemen met de docent. Persoonlijke zaken mag je mailen naar de mentor van je kind.
 • Weet je het e-mailadres van de docent niet? Dan kun je je mail sturen naar de domeinassistent. Zij sturen hem dan door.
 • Ook het melden van absenties/verlof mag via de domeinassistenten.

GRC Community

De GRC Community (voorheen ouderraad) is opgericht om ouders op een laagdrempelige manier actief te betrekken bij de school. Het is dé plek voor en door ouders. Samen met jullie maken we het GRC nóg beter, voor alle leerlingen.

Als ouders ben je een klankbord voor de school over onderwerpen als welzijn en ontwikkelingen binnen de school. Ook kun je over specifieke onderwerpen je kennis, ervaring en netwerk delen met de school. Denk bijvoorbeeld aan het cultuurprofiel, het Technasium en de Bèta-Challenge of andere specifieke vragen vanuit de school.

De GRC Community is ook dé plek om tips te delen, zowel vanuit het GRC als ouders onderling. Over bijvoorbeeld het begeleiden van je kind, je rol bij de profielkeuze of omgaan met het puberbrein.

Als ouder kun je ook thema’s voorstellen voor een bijeenkomst. We bespreken dan intern of het thema geschikt is en of het breder leeft onder andere ouders. We bereiden het thema samen met jou, de GRC Community en het GRC voor, om het op het programma van de community-avond te zetten.

Ook nodigen we je van harte uit je eigen ervaring te delen om andere ouders verder te helpen. Zo heeft een ouder die studiekeuzeadviseur op het HBO is vorig jaar workshops gegeven over de begeleiding van je kind bij de profielkeuze.

Enkele malen per jaar organiseren we een GRC Community-bijeenkomst, waarbij concrete thema’s en vragen centraal staan.

 • Deze avonden zijn gratis – alle ouders en verzorgers zijn welkom.
 • Je ontvangt een uitnodiging en het programma voor de Community-bijeenkomst via de mail.
 • Deelname aan een Community-avond is flexibel: je kunt ter plekke kiezen over welk thema je wilt meedenken.
 • Je kunt voor één keer deelnemen of je langer aansluiten bij de GRC Community (kerngroep).

Wat hebben we zoal gedaan?

 • Ouders hebben o.a. workshops over faalangst en executieve functies (vaardigheden die nodig zijn voor succes op school) – gegeven door de zorgcoördinator en een docent – gevolgd.
 • Ook ouders van leerlingen hebben workshops gegeven. Zo was er een workshop over het begeleiden van je kind tijdens de profielkeuze en een workshop over het versterken van het talent van je kind.
 • Ouders konden input geven over:
  • de introductie van het nieuwe vak Informatica
  • het inbrengen van opdrachten voor Onderzoeken & Ontwerpen (Technasium) en de Bèta Challenge
  • het verbeteren van de communicatie tussen school en ouders
 • Ouders dienden als klankbord over thema’s als: wat kunnen we leren van de corona-periode, toetsen, het schoolplan of de motivatie/het motiveren van de leerlingen.

Naast de bijeenkomsten organiseren we ook andere, meer praktische activiteiten, zoals de jaarlijkse thema-avond voor ouders. Ook zijn we aanwezig tijdens open dagen.

Heb je ook kennis die je met andere ouders wilt delen? Wil je een thema aandragen voor een bijeenkomst? Wil je meer informatie of heb je vragen? Wij zijn bereikbaar via grccommunity@grcu.nl.

De GRC Community-bijeenkomsten vinden afwisselend live (op school) en online plaats.

 • Maandag 12 februari 2024 – ONLINE, speciaal voor brugklasouders
 • Donderdag 3 april 2024 – LIVE
 • Dinsdag 4 juni 2024 – LIVE (thema-avond over Tienergeluk)

Verslag bijeenkomsten:

Ouderavonden

Eén-op-één contact met de vakdocenten, mentoren en afdelingsleiders van je kind is altijd mogelijk gedurende het schooljaar.

Enkele malen per jaar organiseren we een ‘Tafeltjesavond’. Dit is een ouderavond waarop je 10-minutengesprekken met de vakdocenten van je kind kunt voeren.

Ook zijn er gedurende het schooljaar algemene, informatieve ouderavonden over onderwerpen als profiel- en vakkenpakketkeuze, een stedenreis of een werkweek.

De Gezonde Schoolkantine

We werken op onze school volgens de Richtlijn Eetomgevingen voor Scholen, opgesteld door het Voedingscentrum. Wij hebben een kantine op het niveau goud. Dat betekent dat we gezondere producten in het assortiment hebben, dat we fruit en groente aanbieden en water drinken stimuleren. Bekijk de exacte criteria voor ons niveau.

We werken samen met Level up – advies & catering. Deze cateraar heeft het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen 2021-2025 ondertekend. Daarmee verklaart de cateraar dat zij, wat betreft aanbod en uitstraling, voldoen aan de richtlijnen van het Voedingscentrum.

Als school nemen wij onze verantwoordelijk voor het welzijn van onze leerlingen en medewerkers. Samen met Level up brengen wij daarom ieder jaar het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan de schoolleiding.

Magister

In Magister kun je de resultaten en absenties van je kind(eren) volgen. Meer over Magister lees je op deze pagina.

Cameratoezicht

In het belang van ieders veiligheid, de bewaking van de eigendommen van (personen die in) het Gerrit Rietveld College zijn, zijn in en rond de school camera’s opgehangen. Deze camera’s zijn opgesteld op de volgende plekken.