Ouders

Goed contact met ouder(s)/verzorger(s) is voor ons heel belangrijk. We hebben op meerdere momenten contact met je over je kind (vorderingen, welbevinden) en over schoolbrede thema’s. We waarderen initiatieven en feedback van ouders. Ouders van onze leerlingen zijn ook actief in de GRC Community.

GRC Community

De GRC Community (voorheen ouderraad) is opgericht om ouders op een laagdrempelige manier actief te betrekken bij de school. Het is dé plek voor en door ouders. Samen met jullie maken we het GRC nóg beter, voor alle leerlingen.

Als ouders ben je een klankbord voor de school over onderwerpen als welzijn en ontwikkelingen binnen de school. Ook kun je over specifieke onderwerpen je kennis, ervaring en netwerk delen met de school. Denk bijvoorbeeld aan het cultuurprofiel, het Technasium en de Bèta-Challenge of andere specifieke vragen vanuit de school.

De GRC Community is ook dé plek om tips te delen, zowel vanuit het GRC als ouders onderling. Over bijvoorbeeld het begeleiden van je kind, je rol bij de profielkeuze of omgaan met het puberbrein.

Als ouder kun je ook thema’s voorstellen voor een bijeenkomst. We bespreken dan intern of het thema geschikt is en of het breder leeft onder andere ouders. We bereiden het thema samen met jou, de GRC Community en het GRC voor, om het op het programma van de community-avond te zetten.

Ook nodigen we je van harte uit je eigen ervaring te delen om andere ouders verder te helpen. Zo heeft een ouder die studiekeuzeadviseur op het HBO is vorig jaar workshops gegeven over de begeleiding van je kind bij de profielkeuze.

Enkele malen per jaar organiseren we een GRC Community-bijeenkomst, waarbij concrete thema’s en vragen centraal staan.

 • Deze avonden zijn gratis – alle ouders en verzorgers zijn welkom.
 • Je ontvangt een uitnodiging en het programma voor de Community-bijeenkomst via de mail.
 • Deelname aan een Community-avond is flexibel: je kunt ter plekke kiezen over welk thema je wilt meedenken.
 • Je kunt voor één keer deelnemen of je langer aansluiten bij de GRC Community (kerngroep).

Wat hebben we zoal gedaan?

 • Ouders hebben o.a. workshops over faalangst en executieve functies (vaardigheden die nodig zijn voor succes op school) – gegeven door de zorgcoördinator en een docent – gevolgd.
 • Ook ouders van leerlingen hebben workshops gegeven. Zo was er een workshop over het begeleiden van je kind tijdens de profielkeuze en een workshop over het versterken van het talent van je kind.
 • Ouders konden input geven over:
  • de introductie van het nieuwe vak Informatica
  • het inbrengen van opdrachten voor Onderzoeken & Ontwerpen (Technasium) en de Bèta Challenge
  • het verbeteren van de communicatie tussen school en ouders
 • Ouders dienden als klankbord over thema’s als: wat kunnen we leren van de corona-periode, toetsen, het schoolplan of de motivatie/het motiveren van de leerlingen.

Naast de bijeenkomsten organiseren we ook andere, meer praktische activiteiten, zoals de jaarlijkse thema-avond voor ouders. Ook zijn we aanwezig tijdens open dagen.

De GRC Community-bijeenkomsten vinden afwisselend live (op school) en online plaats.

De data voor schooljaar 2023-2024 zijn nog niet bekend. Zodra we deze weten, vind je die onderstaand terug.

Vragen?

Heb je ook kennis die je met andere ouders wilt delen? Wil je een thema aandragen voor een bijeenkomst? Wil je meer informatie of heb je vragen? Wij zijn bereikbaar via grccommunity@grcu.nl.

Verslag bijeenkomsten:

Stichting Leergeld Utrecht

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Momenteel groeit 1 op de 8 kinderen in de gemeente Utrecht op in armoede. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.

Stichting Leergeld Utrecht geeft ondersteuning aan gezinnen, zodat de kinderen mee kunnen doen aan school-, sport en culturele activiteiten. Door ondersteuning van de stichting kunnen kinderen bijvoorbeeld hun zwemdiploma halen of op muziekles. Daarnaast ondersteunen zij bij de aanschaf van een laptop, sportkleding en/of een fiets. Een donatie doen of je kind aanmelden voor financiële steun kan via de website van Stichting Leergeld Utrecht.

Ouderavonden

Eén-op-één contact met de vakdocenten, mentoren en afdelingsleiders van je kind is altijd mogelijk gedurende het schooljaar.

Enkele malen per jaar organiseren we een ‘Tafeltjesavond’. Dit is een ouderavond waarop je 10-minutengesprekken met de vakdocenten van je kind kunt voeren.

Ook zijn er gedurende het schooljaar algemene, informatieve ouderavonden over onderwerpen als profiel- en vakkenpakketkeuze, een stedenreis of een werkweek.

Magister

In Magister kun je de resultaten en absenties van je kind(eren) volgen. De inlogcode van de leerling geeft bovendien toegang tot de elektronische leeromgeving (ELO). Hier zijn per vak o.a. ondersteunende leermiddelen, studiewijzers en oefentoetsen te vinden. Meer over Magister lees je op deze pagina.

Cameratoezicht

In het belang van ieders veiligheid, de bewaking van de eigendommen van (personen die in) het Gerrit Rietveld College zijn, zijn in en rond de school camera’s opgehangen. Deze camera’s zijn opgesteld op de volgende plekken.

Contact

 • Voor vakinhoudelijke vragen kan je via e-mail contact opnemen met de docent. Persoonlijke zaken mag je mailen naar de mentor van je kind.
 • Weet je het e-mailadres van de docent niet? Dan kun je je mail sturen naar de domeinassistent. Zij sturen hem dan door.
 • Ook het melden van absenties/verlof mag via de domeinassistenten.