Havo - hoger algemeen voortgezet onderwijs

De havo is bij ons kleinschalig georganiseerd. Er is veel oog en aandacht voor jou als individu. Na het eindexamen stroom je door naar het hbo of 5 vwo.

Brugklas

Heb je een havoadvies gekregen van de basisschool, dan begin je bij ons in een brugklas havo-vwo.

Je start je eerste schooljaar op het brugklasdomein. Domeinen bestaan uit open en gesloten ruimtes voor instructie, presentatie en zelfstandig werken (alleen of in groepen). Instructies krijg je meestal klassikaal, in de open ruimtes werk je vaak zelfstandig.

Naast algemene vakken volg je een half jaar lang het Technasiumvak ‘Onderzoek & Ontwerpen’. Net als de vakken kunst en levensbeschouwing is dit vak geperiodiseerd: je volgt ze in de eerste of tweede helft van het schooljaar.

Jouw eerste aanspreekpunt op school is de mentor van je klas. Van deze mentor krijg je twee mentoruren per week: één algemeen mentoruur en één speciaal mentoruur studievaardigheden.

2 havo

Vanaf klas 2 werk je voornamelijk op het domein 2HVG, waar de klassen 2 atheneum en 2 gymnasium ook onder vallen. In het tweede leerjaar zijn de vakken aardrijkskunde en geschiedenis geperiodiseerd: je volgt ze in de eerste of tweede helft van het schooljaar.

Vanaf de tweede klas kun je ervoor kiezen het Technasium te volgen. Als je hiervoor kiest heb je per week 1 uur minder biologie en 1 uur minder kunst. Leerlingen die geen Technasium volgen, hebben een uur meer Nederlands per week.

In het tweede leerjaar heb je nog maar 1 mentoruur per week.

3 havo

Vanaf havo 3 volg je lessen in de vakdomeinen Talen, Exact, Mens & Samenleving, Kunst & Cultuur en Sport & Bewegen. In de derde klas sluit je de onderbouw af. We bekijken of je voldoende kennis en vaardigheden hebt opgebouwd om met succes de bovenbouw havo in te gaan. In november doe je mee aan een projectweek over profiel- en vakkenkeuze in de bovenbouw. Aan het einde van dit jaar kies je een profiel: Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek.

Het mentoraat staat dit jaar in het teken van reflecteren, vooruit kijken, plannen en de overgang van het leren van ‘kennis’ naar ‘toepassing en inzicht’.

4 havo

Leerjaar 4 en 5 staan in het teken van studiekeuze, schoolexamen (SE) en centraal examen (CE). In de vierde klas krijgt je voor het eerst te maken met Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Het schooljaar bevat 4 grote toetsweken en meerdere vakopdrachten verspreid over het jaar. Vrijwel alle cijfers tellen al mee voor het schoolexamen (SE).

Omdat de leerlingen in 4 havo uit alle richtingen binnenstromen, begint het jaar met een introductie. Die staat in het teken van kennismaking en van het naderende schoolexamen. Vanaf dit jaar heb je niet alleen meer in klassenverband les, maar worden veel keuzevakken gegeven in clusters. Je zit dus in verschillende groepen.

Ook het mentoraat verandert van karakter. Je hebt geen klassenmentor meer, maar een persoonlijke mentor die jou individueel begeleidt.

Naast de vakken die je hebt gekozen volg je een paar verplichte vakken, zoals maatschappijleer, levensbeschouwing, CKV en loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Eén van de hoogtepunten van het jaar is de (buitenlandse) stedenreis.

5 havo

In 5 havo zijn er nog 3 grote toetsweken. In mei sluit je je schoolloopbaan af met het Centraal Examen (CE). Ook dit jaar heb je een persoonlijke mentor. Naast je gewone schoolvakken sluit je ook LOB af. Samen met de decaan plan je je route richting vervolgopleiding.