Ons onderwijs

Bij ons op school werken we in ‘domeinen’: kleine gedeeltes in de school, met elk een eigen functie. Zo is er het brugklasdomein, speciaal voor alle brugklasleerlingen. In de hogere klassen werken we met vakdomeinen: alle talen hebben bijv. een eigen domein, net als alle bètavakken.

De domeinen bestaan uit open en gesloten ruimtes. Je krijgt klassikaal les, maar er is ook ruimte om zelfstandig te werken in één van de open domeinruimtes. De ene keer werk je alleen, de andere keer in een groepje. Samenwerken vinden we belangrijk, je leert namelijk ook veel van elkaar. We helpen je waar nodig, maar leren je ook medeverantwoordelijk te zijn voor je eigen werk.

In de eerste drie leerjaren nemen we Cito VAS-toetsen af. Met deze toetsen kunnen we jouw ontwikkeling volgen. De toetsresultaten worden vergeleken met landelijke normen en vormen een goede basis voor schooladvies en begeleiding. Tijdig bijsturen wordt hierdoor bijvoorbeeld een stuk gemakkelijker.

GRC+

Behalve dat je een passend diploma haalt, willen we ook dat dat je ontdekt waar je goed in bent en enthousiast van wordt. Bij ons kun je daarom extra, verdiepende lessen volgen. Dit noemen we GRC+ lessen.

Zo werk je op het Technasium aan echte vraagstukken op het gebied van bèta en techniek, volg je in de TheaterKunstKlas extra kunstlessen en kies je bij de Rietvelduren uit allerlei activiteiten op het gebied van sport, cultuur en burgerschap. Ook doen we mee aan speciale projecten, zoals Giving Back, Honours Trajectum Utrecht en U-talent.

Om computervaardigheden spelenderwijs te ontwikkelen integreren we digitale middelen in de les. Zo gebruik je het internet om zaken op te zoeken en uit te zoeken, werken we met het Microsoft Office-pakket en wordt gebruikgemaakt van Magister voor het huiswerk en roosters.

Schoolplan 2022-2026

De ambities voor de periode 2022-2026 zijn samengevat in de schoolplanposter (zie hiernaast).

De poster laat zien welke richting we de komende jaren geven aan het onderwijs op onze school. Vanuit onze missie, visie en kernwaarden zijn 4 thema’s uitgewerkt met ambities en acties: Toekomstgericht Onderwijs, Flexibilisering, Rust & Ruimte en Persoonlijke Ontwikkeling.

De thema’s worden gedurende 2022-2026 verder geconcretiseerd, zodat voornemens en wensen worden omgezet in het benoemen van concrete acties die realiseerbaar zijn.