Ons onderwijs

Schoolplan 2022-2026

De ambities voor de periode 2022-2026 zijn samengevat in de schoolplanposter (zie hiernaast).

De poster laat zien welke richting we de komende jaren geven aan het onderwijs op onze school. Vanuit onze missie, visie en kernwaarden zijn 4 thema’s uitgewerkt met ambities en acties: Toekomstgericht Onderwijs, Flexibilisering, Rust & Ruimte en Persoonlijke Ontwikkeling.

De thema’s worden gedurende 2022-2026 verder geconcretiseerd, zodat voornemens en wensen worden omgezet in het benoemen van concrete acties die realiseerbaar zijn.

Naar de brugklas

Op het Gerrit Rietveld College hanteren we de toelatingscriteria van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Utrecht. Kom je voor toelating in aanmerking, dan gaan we kijken welke brugklas het best bij je past. In onze ogen is één type brugklas niet voldoende om alle brugklassers en hun talenten tot hun recht te laten komen. Daarom hebben we verschillende typen brugklassen: mavo-havo, havo-vwo, atheneum, atheneum-gymnasium en gymnasium.

Op het juiste niveau

Bij het kiezen van de juiste brugklas kijken we vooral naar het advies dat je meekrijgt van de basisschool. De eindtoets (Cito of vergelijkbaar) is een aanvullend gegeven. Eenmaal in de brugklas dagen we je uit om het beste uit jezelf te halen. Het gaat erom dat je op het juiste niveau terechtkomt. Op basis van je cijfers en de overgangsnormen stroom je aan het eind van het jaar door naar de tweede klas gymnasium, atheneum, havo of mavo.

Verder worden in de eerste drie leerjaren Cito VAS-toetsen afgenomen. Met deze toetsen kunnen we jouw ontwikkeling volgen. De toetsresultaten worden vergeleken met landelijke normen en vormen een goede basis voor schooladvies en begeleiding. Tijdig bijsturen wordt bijvoorbeeld een stuk gemakkelijker.

Werken in domeinen

Als je bij ons op school komt, start je in het brugklasdomein. Dit is een klein gedeelte in de school, speciaal voor alle brugklasleerlingen. Hier volg je de meeste lessen. Je krijgt klassikaal les, maar er is ook ruimte om zelfstandig te werken in een van de open domeinruimtes. De ene keer werk je alleen, de andere keer in een groepje. Samenwerken vinden we belangrijk, je leert namelijk ook veel van elkaar. We helpen je waar nodig, maar leren je ook medeverantwoordelijk te zijn voor je eigen werk. In de bovenbouw krijg je les in vakdomeinen. Zo worden bijvoorbeeld alle talen in hetzelfde gedeelte van de school gegeven en alle bètavakken weer in een ander gedeelte.

GRC+

Behalve dat je een passend diploma haalt, willen we ook dat dat je ontdekt waar je goed in bent en enthousiast van wordt. Daarom bieden we GRC+. Op het technasium werk je aan echte vraagstukken op het gebied van bèta en techniek, in de TheaterKunstklas volg je extra kunstlessen en in de Rietvelduren kies je uit allerlei activiteiten op het gebied van sport, cultuur en burgerschap.

Burgerschapsvorming

Je leert bovendien ook iets te betekenen voor de maatschappij en voor een ander. Als school staan we middenin de samenleving. We doen bijvoorbeeld mee aan Giving Back, Jong030 en DOX.

Digitale leermiddelen

Het Gerrit Rietveld integreert digitale middelen in de les om computervaardigheden spelenderwijs te ontwikkelen. Zo wordt internet ingezet om zaken op en uit te zoeken, werken we met het Microsoft Office-pakket en wordt gebruikgemaakt van het softwareprogramma Magister waar huiswerk en roosters op terug te vinden zijn. Voor de aanschaf van digitale middelen werkt het Gerrit Rietveld samen met een vaste leverancier: Signpost. Voor vragen over de aanschaf van een laptop, raadpleeg eerst de Q&A. Meer informatie over het gebruik van wifi en werken met Office 365, OneDrive en MyPrint vind je op de ICT-pagina.