GRC+ | TheaterKunstKlas

In de TheaterKunstklas (TKK) werk je aan talent, verdiep je je in kunst, prikkel je je fantasie en werk je positief samen met anderen. Leerlingen uit de hele onderbouw volgen in deze klas een gevarieerd aanbod aan lessen en activiteiten.

Als je je opgeeft voor de TKK krijg je 2 uur per week extra les in muziek en theater. Daarnaast werken we ook regelmatig aan andere disciplines. We gaan elk jaar met de leerlingen in gesprek om te kijken waar de interesses van de groep liggen – aan de hand daarvan werken we naar een voorstelling toe.

Je werk aan anderen presenteren, is belangrijk in de TheaterKunstKlas. Wat je maakt, moet zichtbaar zijn voor anderen. Je mag trots zijn op wat je al kunt. Regelmatig presenteer je je werk voor elkaar, voor je ouders en één keer per jaar voor alle anderen die komen kijken.

Naast de lessen bezoeken we minimaal één voorstelling buiten school (mits de situatie dat toelaat).

De TKK staat open voor gemotiveerde leerlingen uit de hele onderbouw – van mavo t/m gymnasium. Je gaat vooral veel dóen; je moet er dus echt voor gaan. We vragen inzet en doorzettingsvermogen, maar vooral ook veel plezier in het werken met kunst. Meer weten over de TheaterKunstKlas? Bekijk dan het introductie filmpje.

LET OP! Als je de TKK volgt, doe je dat voor een heel schooljaar en kun je géén Rietvelduren volgen.

Voor de TheaterKunstKlas werken wij o.a. samen met:

Kosten

Voor de TKK zijn wij afhankelijk van een extra ouderbijdrage, omdat we voor de geboden activiteiten en voorzieningen geen andere financieringsbronnen hebben. Dit bedrag vindt u terug in het schoolkostenoverzicht en dekt de kosten voor bezoek aan externe voorstellingen en de inzet van externe docenten en hun expertise. Dit bedrag is vrijwillig. Het niet voldoen van deze bijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan de TKK.

Extra’s