GRC+ | Cultuurprofielschool

Het GRC is aangesloten bij de Vereniging CultuurProfielScholen, een landelijke vereniging voor scholen die vinden dat kunst en cultuur een onmiskenbare bijdrage levert aan de persoonlijke ontwikkeling van (jonge) mensen en een belangrijke voorwaarde is voor succesvol leren.

De naam Gerrit Rietveld zegt alles over onze school: we hebben een kunstprofiel én een bètaprofiel. Kunstenaar en ontwerper, dichter bij Gerrit Rietveld kun je volgens ons niet komen.

Kunst daagt je uit, verbreedt je horizon en vormt je. Wij vinden kunst en cultuur belangrijk en hebben dit verweven in ons onderwijs. Zo ga je geregeld naar voorstellingen en kom je in je wiskundeles kunstenaar Escher tegen.

In de school is een speciaal domein voor beeldende vorming, kunst en cultuur. We bieden vanaf de onderbouw de reguliere kunstvakken beeldende vorming, ckv, dramatische expressie en muziek aan. In beeldende vorming en muziek kun je ook examen doen.

Daarnaast kun je deelnemen aan de TheaterKunstKlas of de Rietvelduren. De TheaterKunstKlas richt zich op leerlingen die naast de reguliere kunstvakken nog actiever met kunst bezig willen zijn. In de Rietvelduren, activiteiten in het kader van de Brede School, kun je lessen kiezen die gaan over media, burgerschapsvorming en sport.

Studio Steltman is onze artist in residence, die zich voor vijftien jaar verbonden heeft aan aan onze school, op basis van de 1% regeling dat doorgaans voor een kunstwerk uitgetrokken wordt bij openbare gebouwen. Studio Steltman initieert, inspireert en maakt projecten ‘dwars door school heen’. Lees meer over ons Cultuurbeleidsplan 2024-2028.

Bekijk ook ons schoolprofiel op de website van de Vereniging CultuurProfielScholen.

Interessante video’s: