Resultaten

Het Gerrit Rietveld helpt je om het beste uit jezelf te halen. Maar ook als school willen we zo goed mogelijk presteren. Daarom werken we voortdurend aan de kwaliteit van het onderwijs. Aan de hand van een aantal indicatoren houden we bij in welke mate we daarin slagen.

Scholen op de kaart

Op de website Scholen op de kaart lees je van alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland hoe ze presteren op examencijfers, slaagpercentage, tevredenheid, schoolklimaat, veiligheid en nog veel meer. De verzamelde informatie is afkomstig van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de Inspectie van het Onderwijs en van de scholen zelf.

In schooljaar 2017-2018 hebben wij ervoor gekozen om de tevredenheidsonderzoeken op een vroeger moment in het jaar af te nemen, zodat wij de resultaten konden gebruiken voor het opstellen van ons schoolplan 2017-2021. De resultaten konden hierdoor niet worden ingelezen door Scholen op de kaart. We hebben de gegevens daarom verzameld in een overzicht.

Inspectie van het Onderwijs

Elke leerling heeft recht op goed onderwijs. Daarom staat in de wet waar het onderwijs aan moet voldoen. De Inspectie van het Onderwijs controleert de kwaliteit van onze school door te kijken of wij hieraan voldoen. Zij verzamelen deze gegevens op hun website. Als je zoekt op onze schoolnaam, vind je onze onderwijsresultaten voor de afgelopen jaren onderaan de pagina. De onderwijsresultaten van 2020 kun je ook hier lezen.

Geslaagden 2022

Mavo   74% geslaagd
Havo   85% geslaagd
Vwo     95% geslaagd

Klachtenregeling

Een klacht kun je in eerste instantie altijd bij ons melden. In onderling overleg tussen leerling, ouders, personeel en schoolleiding kijken we dan of de klacht afgehandeld kan worden. Wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn, kan een beroep op de klachtenregeling van PCOU Willibrord worden gedaan. Deze regeling is gebaseerd op een modelregeling, die is opgesteld door landelijke organisaties van ouders, schoolleiders, personeel en besturen.

De scholen van de Willibrord Stichting, waaronder het Gerrit Rietveld College valt, zijn aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs:

Postbus 85191
3508 AD Utrecht