Resultaten

Het Gerrit Rietveld helpt je om het beste uit jezelf te halen. Maar ook als school willen we zo goed mogelijk presteren. Daarom werken we voortdurend aan de kwaliteit van het onderwijs. Aan de hand van een aantal indicatoren houden we bij in welke mate we daarin slagen.

Scholen op de kaart

Op de website Scholen op de kaart lees je van alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland hoe ze presteren op examencijfers, slaagpercentage, tevredenheid, schoolklimaat, veiligheid en nog veel meer. De verzamelde informatie is afkomstig van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de Inspectie van het Onderwijs en van de scholen zelf.

In schooljaar 2017-2018 hebben wij ervoor gekozen om de tevredenheidsonderzoeken op een vroeger moment in het jaar af te nemen, zodat wij de resultaten konden gebruiken voor het opstellen van ons schoolplan 2017-2021. De resultaten konden hierdoor niet worden ingelezen door Scholen op de kaart. We hebben de gegevens daarom verzameld in een overzicht.

Inspectie van het Onderwijs

Elke leerling heeft recht op goed onderwijs. Daarom staat in de wet waar het onderwijs aan moet voldoen. De Inspectie van het Onderwijs controleert de kwaliteit van onze school door te kijken of wij hieraan voldoen. Zij verzamelen deze gegevens op hun website. Als je zoekt op onze schoolnaam, vind je onze onderwijsresultaten voor de afgelopen jaren onderaan de pagina.

Geslaagden 2023

Mavo   68% geslaagd
Havo   78% geslaagd
Vwo     94% geslaagd