Resultaten

We halen het beste uit onszelf

Het Gerrit Rietveld helpt je om het beste uit jezelf te halen. Maar ook als school willen we zo goed mogelijk presteren. Daarom werken we voortdurend aan de kwaliteit van het onderwijs. Aan de hand van een aantal indicatoren houden we bij in welke mate we daarin slagen.

Scholen op de kaart

Actuele informatie hierover vind je bij www.scholenopdekaart.nl (trefwoord: Gerrit Rietveld College). Op deze site tonen alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland hoe ze presteren op examencijfers, slaagpercentage, tevredenheid van leerlingen en ouders, schoolklimaat en veiligheid en nog veel meer. De informatie is afkomstig van de Dienst Uitvoering Onderwijs, de Inspectie van het Onderwijs en van de scholen zelf.

In schooljaar 2017-2018 hebben wij ervoor gekozen om de tevredenheidsonderzoeken op een vroeger moment in het jaar af te nemen, zodat wij de resultaten konden gebruiken voor het opstellen van ons schoolplan 2017-2021. De resultaten konden hierdoor niet worden ingelezen op Scholen op de kaart. We hebben de gegevens daarom verzameld in een overzicht.

Kwaliteitskaart

Verder controleert de Inspectie van het Onderwijs voortdurend of scholen aan de wet voldoen. De inspectie vertaalt de bevindingen in een zogeheten kwaliteitskaart en plaatst die op www.onderwijsinspectie.nl. De kwaliteitskaart van het Gerrit Rietveld College vind je hier.

Geslaagden 2021

Mavo              83% geslaagd
Havo              85% geslaagd
Vwo               97% geslaagd

Klachtenregeling

Klachten worden in eerste instantie ingediend bij het Gerrit Rietveld zelf en door ons in onderling overleg tussen leerlingen, ouders, personeel en schoolleiding worden afgehandeld. Wanneer het niet mogelijk is de klacht onderling af te handelen, kan een beroep op de klachtenregeling worden gedaan. Deze klachtenregeling is gebaseerd op een modelregeling, die is opgesteld door landelijke organisaties van ouders, schoolleiders, personeel en besturen.

De scholen van de Willibrord Stichting, waaronder het Gerrit Rietveld College, zijn aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en BVE, Postbus 694 te 2270 AR Voorburg.