Wie zijn we?

Samen het beste uit jezelf halen en iets leren betekenen voor maatschappij en een ander.

Dat is het motto van het Gerrit Rietveld College (GRC), een interconfessionele scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo (atheneum/gymnasium) en Technasium. Onze school staat op de rand van de wijken Tuindorp en Overvecht en telt ruim 1300 leerlingen.

Bij ons is iedereen van harte welkom, ongeacht geloof of achtergrond. Iedereen mag zichzelf zijn!

Naast het halen van je diploma, vinden we het net zo belangrijk dat je ontdekt waar je goed in bent en waar je enthousiast van wordt. Daarom kun je allerlei extra vakken volgen en stimuleren we je op onderzoek uit te gaan: individueel, maar vooral ook samen.

Welke richting je ook volgt, we vinden het belangrijk dat je je thuis voelt op onze school. Zo kun je je optimaal ontwikkelen, qua kennis, maar ook op persoonlijk vlak. Ook leer je bij ons iets te betekenen voor de maatschappij en voor een ander.

Ook vinden wij een goede doorstroming van belang. Daarom zorgen we dat ons onderwijsprogramma aansluit op dat van de basisschool en het vervolgonderwijs. We hebben hierover veel contact met basisscholen, mbo’s, hogescholen en universiteiten. Ook binnen de school is doorstromen mogelijk: van mavo naar havo en van havo naar vwo.

Heb je meer hulp of een steuntje in de rug nodig? Of wil je je kennis verbreden en verdiepen? Het kan bij ons allemaal. We bieden steunuren aan, leerlingen kunnen erkende talencertificaten halen en we doen diverse activiteiten en projecten.

Onze kernwaarden

  • Diversiteit: wij kiezen voor een school die een brede afspiegeling is van de samenleving en de wijk. Onze identiteit is interconfessioneel (rk/pc). Dat merk je doordat we op eigentijdse wijze gestalte geven aan christelijke waarden.
  • Ruimte: we dagen onze leerlingen uit om te ontdekken waar hun talenten liggen en die verder te ontwikkelen. De een heeft een talenknobbel, de ander is goed in exacte vakken, een derde blinkt uit in creativiteit.
  • Verbinding: de sfeer op onze school is open, gezellig en veilig. Wij willen dat onderwijs betekenis heeft en verbinden het daarom met de wereld buiten school.
  • Dynamiek: we betrekken andere partijen bij onze lessen en activiteiten en trekken er veel op uit. Er is ruimte voor vernieuwing: we zijn altijd op zoek naar manieren om ons aanbod te verrijken en leerlingen nog beter op hun toekomst voor te bereiden.

Ons profiel

  • Hightech: we bieden als enige school in Utrecht het Technasium aan. Een uitdagende afdeling waar creatieve bèta-geïnteresseerden die havo of vwo doen, aan de slag kunnen met het vak Onderzoek & ontwerpen. Voor mavoleerlingen is er de Bèta Challenge, waarbij de leerlingen tijdens de lessen Techniek & toepassing werken aan vraagstukken rond techniek en technologie.
  • ICT: we maken in de lessen en daarbuiten steeds meer gebruik van ICT.
  • Kunst: we zijn een CultuurProfielSchool. We hebben een speciaal domein voor beeldende vorming en kunst & cultuur, waar veel extra activiteiten plaatsvinden. In de TheaterKunstKlas ontwikkelen en verdiepen leerlingen hun talenten voor kunst en performing arts. Examen doen in kunst of muziek is ook mogelijk.
  • Burgerschap: als school staan we midden in de samenleving. Wij zijn een Brede School en dat betekent dat we sportieve activiteiten aanbieden en lesgeven in thema’s die betrekking hebben op burgerschap. Dat doen we in de Rietvelduren. Ook doen we mee aan projecten van bijvoorbeeld Giving Back, Jong030 en DOX.