Wie zijn we?

Samen het beste uit jezelf halen! Dat is het motto van het Gerrit Rietveld College, een interconfessionele scholengemeenschap voor technasium, gymnasium, atheneum, havo en mavo in Tuindorp. Bij ons haal je een diploma dat bij je past. Net zo belangrijk vinden we dat je ontdekt waar je goed in bent en enthousiast van wordt. Je leert iets te betekenen voor de maatschappij en voor een ander.

Kernwaarden

  • Diversiteit: wij kiezen voor een school die een brede afspiegeling is van de samenleving en de wijk. Onze identiteit is interconfessioneel (rk/pc). Dat merk je doordat we op eigentijdse wijze gestalte geven aan christelijke waarden.
  • Ruimte: we dagen onze leerlingen uit om te ontdekken waar hun talenten liggen en die verder te ontwikkelen. De een heeft een talenknobbel, de ander is goed in exacte vakken, een derde blinkt uit in creativiteit.
  • Verbinding: de sfeer op onze school is open, gezellig en veilig. Wij willen dat onderwijs betekenis heeft en verbinden het daarom met de wereld buiten school.
  • Dynamiek: We betrekken andere partijen bij onze lessen en activiteiten en trekken er veel op uit. Er is ruimte voor vernieuwing: we zijn altijd op zoek naar manieren om ons aanbod te verrijken en leerlingen nog beter op hun toekomst voor te bereiden.

Profiel

  • Hightech: het Gerrit Rietveld biedt als enige in Utrecht technasium aan. Een uitdagende afdeling waar creatieve bèta-geïnteresseerden die havo of vwo doen aan de slag kunnen met het vak ‘onderzoek en ontwerpen’. Vanaf schooljaar 2020-2021 is er voor mavoleerlingen de Bèta Challenge. In de lessen ‘techniek en toepassing’ werken leerlingen aan vraagstukken rond techniek en technologie.
  • ICT: we maken in de lessen en daarbuiten steeds meer gebruik van ICT.
  • Kunst: we zijn een cultuurprofielschool. We hebben een speciaal domein voor beeldende vorming en kunst & cultuur, waar veel extra activiteiten plaatsvinden. In de TheaterKunstKlas ontwikkelen en verdiepen leerlingen hun talenten voor kunst en performing arts. Examen doen in kunst of muziek is ook mogelijk.
  • Burgerschap: als school staan we midden in de samenleving. Wij zijn een Brede School en dat betekent dat we sportieve activiteiten aanbieden en lesgeven in thema’s die betrekking hebben op burgerschap. Dat doen we in de Rietvelduren. Ook doen we mee aan projecten van Giving Back, Jong030 en DOX.

Extra’s

Meer hulp, een steuntje in de rug, verbreden en verdiepen: het kan allemaal. We bieden steunuren aan, leerlingen kunnen erkende talencertificaten halen en we doen activiteiten en projecten. Donderdagmiddag is Rietveldurenmiddag, dan is er extra sport en kunst voor leerlingen in leerjaar 1 tot en met 3.

Gebouw

Sinds 2015 hebben we een modern gebouw met goede voorzieningen, dat past bij ons moderne onderwijs. Het is opgedeeld in kleine ‘deelscholen’ of domeinen. Daardoor voelt het Gerrit Rietveld aan als een kleine school.

Ouders

Goed contact met ouders is voor ons heel belangrijk. We hebben op vaste momenten contact over iedere leerling (vorderingen, welbevinden) en over schoolbrede thema’s. De school heeft een actieve ouderraad en waardeert initiatieven en feedback van ouders.

Doorlopende leerlijnen

Voor een goede doorstroming is van belang dat ons onderwijsprogramma aansluit op dat van de basisschool en het vervolgonderwijs. We hebben hierover veel contact met basisscholen, de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en Hogeschool Arnhem-Nijmegen, mbo Utrecht en ROC Midden Nederland. Ook binnen de school is doorstromen mogelijk: van mavo naar havo en van havo naar vwo.