Open dagen 2020

Wil je een indruk krijgen van onze school, kom dan naar onze informatiedagen. Voor 2020 staan onderstaande data op de agenda.

Informatieavond voor ouders

Op dinsdagavond 21 januari is er een informatieavond uitsluitend voor ouders van basisschoolleerlingen. De avond start om 19.30 uur.

Open dag

Op zaterdagochtend 25 januari is er van 10.00 tot 13.00 uur open dag op onze school. Iedereen die een kijkje wil komen nemen, is dan welkom.

Open lesmiddag

Op woensdagmiddag 5 februari houden we een open lesmiddag van 13.30-15.30 uur. Inschrijven voor deze middag kan vanaf december 2019 via onze website.