Organisatie

Mw. Yolanda Petermeijer is rector van het Gerrit Rietveld College. Zij is verantwoordelijk voor het algemene en onderwijskundig beleid, voor personele zaken en voor de contacten met het bestuur en de inspectie.

De rector wordt bijgestaan en ondersteund door een team van afdelingsleiders. Elke afdelingsleider is verantwoordelijk voor het onderwijs en de ondersteuning van de leerlingen in zijn of haar afdeling.

Afdeling
Afdelingsleider

Brugklas

Johan Beijen
Mavo 2, 3 en 4 Gerben Kreeft
Havo/vwo 2 en 3 Sybren de Jong
Havo 4 en 5 Joke van Wijk
Vwo 4, 5 en 6 Marguerite Weller

Managementteam

De rector en afdelingsleiders vormen samen het managementteam en zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op onze school.

Bestuur

Het Gerrit Rietveld College valt onder het College van Bestuur van de Willibrord Stichting. Bij het bestuur kunnen ouders en leerlingen terecht wanneer zij tegen een beslissing van de school in beroep willen gaan.

Bezoekadres
Postadres

Atoomweg 111
3542 AB Utrecht

Vanaf 1 maart 2022:
Grebbeberglaan 9-a
3527 VX Utrecht

Postbus 9419
3506 GK Utrecht
www.pcouwillibrord.nl 030 272 31 23