Organisatie

Bestuur

Het Gerrit Rietveld College valt onder het College van Bestuur van de Willibrord Stichting.

Bezoekadres Postadres

Atoomweg 111
3542 AB Utrecht

Postbus 9419
3506 GK Utrecht
www.pcouwillibrord.nl 030 272 31 23

Ouders en leerlingen hebben in de praktijk eigenlijk alleen met het bestuur te maken als ze tegen een beslissing van de school in beroep gaan.

Managementteam

Het managementteam bestaat uit de rector en de afdelingsleiders en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op onze school.

De rector van het Gerrit Rietveld College is Mw. Yolanda Petermeijer. Zij is verantwoordelijk voor het algemene beleid, het onderwijskundig beleid, voor personele zaken en voor de contacten met het bestuur en de inspectie. Onze school heeft geen conrector.

De rector wordt bijgestaan en ondersteund door een team van afdelingsleiders. Elke afdelingsleider is verantwoordelijk voor het onderwijs en de ondersteuning van de leerlingen in zijn of haar afdeling.

Afdeling Afdelingsleider

Brugklas

Johan Beijen
Mavo 2, 3 en 4 Gerben Kreeft
Havo/vwo 2 en 3 Sybren de Jong
Havo 4 en 5 Joke van Wijk
Vwo 4, 5 en 6 Marguerite Weller