Aanmelden

Ben je enthousiast geworden over onze school? Meld je dan aan via de meester of juf van de basisschool. De basisschool is het eerste aanspreekpunt bij vragen over de overstap van je kind naar het voortgezet onderwijs. De basisschool begeleidt en ondersteunt ouder en kind bij deze overstap en organiseert hiervoor informatieavonden en verdere voorlichting.

  • 25 maart 2024 – Start aanmelden van leerlingen bij het VO
  • 31 maart 2024 – Laatste dag aanmelding 1e ronde
  • 25 april 2024 – Bekendmaking plaatsingen

Plaatsing

Voor het plaatsen van brugklasleerlingen volgen wij de regels van de gemeente Utrecht. Deze zijn na te lezen in de POVO-procedure.

Bij overaanmelding loten we onder alle Utrechtse leerlingen. De eventuele loting vindt plaats onder notarieel toezicht. Hoe groot de kans is dat er geloot gaat worden valt niet vooraf te zeggen; het verschilt per jaar welke scholen moeten loten. Op de website van Naar het VO kun je een overzicht zien van de overaanmeldingen van afgelopen jaar.

Wij hanteren GEEN broertjes-/zusjesregeling meer. Hierdoor heeft iedereen evenveel kans op een plekje op onze school.

Komend schooljaar hebben we plek voor ongeveer 260 brugklasleerlingen. We hopen dan weer 9 brugklassen te kunnen vormen. Hoeveel klassen er van elk niveau komen, kunnen we pas bepalen na de inschrijvingsdeadline en eventuele loting. In schooljaar 2023-2024 hebben de de onderstaande klassen kunnen vormen:

  • 3 x tl/havo
  • 3 x havo/vwo
  • 2 x vwo
  • 1 x gymnasium

Kennismakingsbijeenkomst(en) in juni

Ben je aangenomen en geplaatst, dan krijg je een uitnodiging om te komen kennismaken met je klas en de mentor. Dit gebeurt in juni. Ook maak je kennis met de afdelingsleider en de domeinassistent en hoor je welke boeken je moet bestellen.

Zij-instroom?

Zit je in klas 2 of hoger op een andere middelbare school? Laat je huidige school je dan voor 1 mei van dit jaar bij ons aanmelden via Onderwijs Transparant (OT). Wij nemen je aanmelding in behandeling en informeren via OT of er plaatsingsmogelijkheden zijn.

De procedure voor instromen van 4 vmbo-tl naar 4 havo, vind je onder ‘Documenten’ op onze website.