JAARAGENDA 2022-2023

week
datum/tijd
omschrijving
waar

13

29 maart

Kunstweek bovenbouw

GRC

13

30 maart

Kunstweek bovenbouw

GRC

13

31 maart

Kunstweek bovenbouw

GRC

13

31 maart

Sluiting aanmelding 4M>4H & 5H>5V

GRC

14

03 april

Kunstweek onderbouw

GRC

14

04 april

Kunstweek onderbouw

GRC

14

05 april

Meesterproefpresentaties - 5H & 6V

GRC

13

05 april

Kunstweek onderbouw

GRC

14

05 april

13.00 - 13.00

Deadline aanvragen herkansing 4M/5H/6VG

GRC

14

06 april

Kunstweek onderbouw

GRC

14

07 april

Goede Vrijdag

15

10 april

Tweede Paasdag

15

10 april

O&O-dagen brugklas - hele week

GRC

15

11 april

08.45 - 17.50

Herkansingen 4M/5H/6VG

GRC

15

12 april

Start RVU - keuzemodule 3

15

13 april

Excursie museum - 5H/6V KUA

15

13 april

Mentor spreekavond - bovenbouw

15

14 april

Sportdag 5V

15

14 april

Excursie Aken - leerjaar 2

15

14 april

O&O-dag - 1HV2

15

14 april

13.00 - 13.00

Deadline aanvragen herkansingen - 4H/5VG

16

17 april

O&O-dag - 1VG1

GRC

16

18 april

16.00 - 21.30

Tafeltjesavond - onderbouw

online

16

20 april

08.45 - 17.50

Herkansingen 4H/5VG

GRC

16

20 april

19.30 - 19.30

Muziekavond - leerjaar 2

aula

17+18

22 april

Meivakantie

19

08 mei

Taizé reis - 4HV/5V

Taizé

19

08 mei

Fietsexcursie Aardrijkskunde - 4H

19

11 mei

Start CE1

19

11 mei

Fietsexcursie Aardrijkskunde - 5V

20

18 mei

Hemelvaartsdag

20

19 mei

Lesvrije dag

21

22 mei

CITO-VAS - leerjaar 1 t/m 3 (hele week)

GRC

21

26 mei

Eind CE1

21

26 mei

Gala

GRC

22

29 mei

Tweede Pinksterdag

22

01 juni

GRC Community - borrel

GRC

22

01 juni

17.00 - 19.00

Meesterproef Engels

23

05 juni

Excursie Blijdorp - brugklassen

23

05 juni

Werkweek - 3M (hele week)

23

06 juni

Lesvrije middag

23

07 juni

08.45 - 17.50

Start PTA-week 4

GRC

24

14 juni

Uitslag CE1

24

14 juni

Inhaaldag RVU - keuzemodule 3

24

14 juni

19.30

Voorstelling TheaterKunstKlas

24

15 juni

Kennismakingsavond nieuwe brugklassen en ouders

GRC

24

16 juni

Werkmiddag personeel

24

16 juni

Sportdag 4HV

GRC

25

19 juni

Start CE2

GRC

25

20 juni

MR

GRC

25

22 juni

13.00 - 13.00

Deadline aanvragen herkansingen - 4H & 456VG

GRC

25

23 juni

09.00 - 12.00

PWS-dag - 4H

GRC

25

23 juni

13.00 - 16.00

PWS-dag - 5V

GRC

26

26 juni

08.45 - 17.50

Herkansingen 4H/456VG

GRC

26

26 juni

08.45 - 17.50

Sportdag brugklassen

GRC

26

27 juni

08.45 - 17.50

Sportdag leerjaar 2

GRC

26

30 juni

Eind CE2

GRC

26

30 juni

09.00 - 12.00

PWS-dag - 4H

GRC

26

30 juni

13.00 - 16.00

PWS-dag - 5V

GRC

27

05 juli

14.00

Diploma-uitreiking 4M

GRC

27

05 juli

16.30

Diploma-uitreiking 5H

GRC

27

06 juli

Uitslag CE2

27

06 juli

16.30

Diploma-uitreiking 6VG

GRC

28-33

08 juli

Zomervakantie