Uitnodiging kennismaking nieuwe leerlingen

21-06-2021

Uitnodiging kennismaking nieuwe leerlingen

Graag nodigen wij de nieuwe brugklas leerlingen uit voor het kennismakingsmoment. In het schema hieronder is te lezen op welke moment de kennismaking gepland is. We vragen de leerlingen niet te vroeg te komen. Ze kunnen hun fiets in de fietsenstalling zetten en worden buiten opgevangen door onze mentoren en domeinassistenten. We verwachten dat de leerlingen een mondkapje bij zich hebben en deze opdoen als ze in de school lopen. De leerlingen houden 1,5 meter afstand tijdens de kennismaking omdat het zoveel leerlingen van verschillende scholen betreft. Het is helaas voor ouders niet toegestaan mee de school in te komen.

Tijdens de kennismaking wordt een pasfoto gemaakt die wordt gebruikt voor de schoolpas. Mocht uw kind om welke reden dan ook niet aanwezig kunnen zijn, wilt u dat dan laten weten via brugklas@gerritrietveldcollege.nl? Alvast bedankt.

In het schema hieronder vindt u de indeling van klassen en mentoren en tevens een link naar de kennismaking op dinsdag 22 juni voor ouders per klas.

Klas Mentor(en) Dinsdag 22 juni Donderdag 24 juni Kennismaking met ouders

GRCnu februari 2020

Nieuwsbrief Stichting Technasium