Introductiedagen brugklas

Starten op het Gerrit Rietveld

Ben je aangenomen en geplaatst in een van onze brugklassen, dan krijg je een uitnodiging om samen met je ouders te komen kennismaken met je klas en de mentor. Ook maak je kennis met je afdelingsleider en de afdelingsassistent. Je hoort welke boeken je moet bestellen en wanneer het brugklaskamp is.

Introductie

Na de zomervakantie begin je echt. Tijdens de introductie in augustus leer je je klas nog beter kennen en maakt je mentor je wegwijs in het gebouw, je rooster en je afdeling.

Brugklaskamp

In oktober ga je op brugklaskamp. We fietsen samen naar Austerlitz om een paar dagen in een andere omgeving terug te kijken op de start van het schooljaar. Brugklaskamp is een verplicht onderdeel van het lesprogramma.