Mavo - middelbaar algemeen voortgezet onderwijs

De mavo op het Gerrit Rietveld is kleinschalig georganiseerd. Er is veel oog en aandacht voor jou als individu. Met gedifferentieerde lessen en speciale projecten zoals GeoFuture zorgen we dat je de juiste

uitdaging krijgt. Je volgt een vierjarige opleiding die toegang geeft tot het mbo of 4 havo. In de derde klas kies je een profiel: techniek, zorg & welzijn of economie.

Het vierde leerjaar staat in het teken van studiekeuze, schoolexamen en centraal examen. Bij dit alles krijg je coaching op maat van je mentor.

MEDEDELINGEN

  • Absenties (o.a. ziekmeldingen) kunnen telefonisch of per e-mail worden doorgegeven aan de domeinsassistent van het leerjaar.

‘Op het domein kun je jezelf zijn. Je moet je wel houden aan de regels, maar als er iets is, kun je dat altijd bespreken. Er wordt naar je geluisterd.’