Leerlingen met (kenmerken) hoogbegaafdheid

‘Samen met leerlingen, medewerkers en schoolleiding streven wij ernaar een schoolklimaat te creëren waarin iedereen gezien wordt en waarin we samen het beste uit onszelf halen.’

Ook (hoog)begaafde leerlingen, kunnen ondanks hoge intelligentie behoefte hebben aan ondersteuning. Op het GRC hebben wij een coördinator hoogbegaafdheid die leerlingen met (kernmerken van) hoogbegaafdheid helpt wanneer dat nodig is. Ook docenten, mentoren en coaches passend onderwijs kunnen hierbij ondersteuning krijgen. Het doel is dat de leerlingen uitstromen op een voor hun passend niveau en dat ze zelfstandigheid hebben ontwikkeld middels inzicht in hun eigen kunnen & behoeften en daar een productieve houding in hebben.

Om leerlingen met (kenmerken van) hoogbegaafdheid zich optimaal te laten ontplooien, wordt in de lessen gedifferentieerd op tempo en op niveau. In de bovenbouw mavo en havo worden leerlingen, die daarvoor in aanmerking komen, uitgenodigd om een vak op een hoger opleidingsniveau examen te doen. Dit kan een uitdagende mogelijkheid kan zijn voor hb-leerlingen. Ook kunnen leerlingen, die in een bepaald vak excelleren, lesvrijstelling krijgen om in die tijd hulp te bieden aan andere leerlingen of meer aandacht te besteden aan een ander vak.

Door leerstof te compacten ontstaat de mogelijkheid om te verrijken in verbredings- en/of verdiepingsopdrachten en zo bij te dragen aan motivatie om te leren. Verrijkingsopdrachten kunnen leerstofinhoudelijk zijn of vaardigheden betreffen. Het GRC biedt verschillende mogelijkheden ter verbreding en verdieping, zowel binnen als buiten het lesprogramma. Binnen het lesprogramma vallen de verrijkende Apollo-projecten, maar ook het Technasium-onderwijs en de Bèta Challenge. Daarnaast kunnen leerlingen kiezen voor de TheaterKunstKlas en keuzelessen van de Rietvelduren.

Ten slotte bieden wij extra verrijkende programma’s zoals: Challenge Jezelf, Debatteam, Geo Future School, Giving Back, ICT & Development en U-Talent.

Vragen kunt u mailen naar a.folmer@gerritrietveldcollege.nl (zorgcoördinator en coördinator passend onderwijs).