Gymnasium | Vwo – voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

Het Gerrit Rietveld heeft een breed vwo-aanbod. Je kunt bij ons atheneum volgen, maar ook gymnasium (met klassieke talen) en technasium (met onderzoeken & ontwerpen). Al deze opleidingen duren zes jaar en geven toegang tot universiteit of hbo.

Je begint in de brugklas en kiest in de derde een vakkenpakket dat past bij een profiel: cultuur en maatschappij, economie & maatschappij, natuur en gezondheid of natuur en techniek.

In de vierde kies je definitief voor een profiel. Leerjaar 5 en 6 staan in het teken van studiekeuze, schoolexamen en centraal examen. Bij dit alles krijg je coaching op maat van je mentor.

MEDEDELINGEN

  • Absenties (o.a. ziekmeldingen) kunnen telefonisch of per e-mail worden doorgegeven aan de afdelingsassistent. Klik op de naam op deze pagina om dit per e-mail te doen. De telefoonnummers zijn terug te vinden op onze contactpagina, zie link links onderaan deze pagina.

‘Er wordt tussen leerlingen en docenten veel gelachen en de deur staat altijd voor je open.’