Gymnasium | Vwo – voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

Het Gerrit Rietveld heeft een breed vwo-aanbod. Je kunt bij ons atheneum volgen, maar ook gymnasium (met klassieke talen) en technasium (met onderzoeken & ontwerpen). Al deze opleidingen duren zes jaar en geven toegang tot universiteit of hbo.

Je begint in de brugklas en kiest in de derde een vakkenpakket dat past bij een profiel: cultuur en maatschappij, economie & maatschappij, natuur en gezondheid of natuur en techniek.

In de vierde kies je definitief voor een profiel. Leerjaar 5 en 6 staan in het teken van studiekeuze, schoolexamen en centraal examen. Bij dit alles krijg je coaching op maat van je mentor.

MEDEDELINGEN

  • Absenties (o.a. ziekmeldingen) kunnen telefonisch of per e-mail worden doorgegeven aan de domeinassistent van het leerjaar.

‘Er wordt tussen leerlingen en docenten veel gelachen en de deur staat altijd voor je open.’