Schoolinformatie rondom het coronavirus

Op deze pagina verzamelen we alle schoolinformatie en -maatregelen naar aanleiding van het coronavirus.

Wij volgen de richtlijnen van de GGD en het RIVM.

Mondkapjes

Samen met het bestuur van de Stichting Willibrord hebben we besloten een mondkapjesregel in te voeren. Op momenten waarop veel verkeer plaatsvindt is het niet altijd mogelijk 1,5m afstand te houden. Om de kans op verspreiding te verkleinen doen we de dringende oproep aan leerlingen en medewerkers een mondkapje te dragen bij verplaatsingen in de verkeersruimtes in school. Denk hierbij aan kantine en gangen. Deze oproep geldt voorlopig voor één maand, voor 1 oktober zal geëvalueerd worden. Tijdens klassikale lesmomenten, hoeven leerlingen geen mondkapje te dragen. Uiteraard staat het de leerling vrij dit wel te doen, wanneer zij of hij zich hierbij prettiger voelt.
Simpel gezegd: Zitten is mondkapje af, staan en lopen is op.

Nauw contact

Er is vanuit de GGD een wijziging in het beleid mbt ‘nauw contact’ uitgezet; Uit onderzoek blijkt dat er op school tussen leerlingen nauwelijks overdracht van het virus plaatsvindt. Hoe jonger de leerling hoe kleiner de kans op overdracht. Om deze reden worden klasgenoten niet meer tot ‘nauw contact’ gerekend. Er is wel sprake van ‘nauw contact’ wanneer leerlingen elkaar buiten school opzoeken. Wanneer een positief geteste leerling in nauw contact is geweest met andere leerlingen buiten school en hieruit een isolatie periode voortkomt, dan zal de besmette leerling (of ouders van) dit zelf moeten communiceren naar de betreffende leerlingen.

Nieuw e-mailadres

Voor alle corona gerelateerde meldingen hebben wij een nieuw e-mailadres aangemaakt. Is uw kind positief getest dan kunt u dit doorgeven via e-mailadres coronamelding@gerritrietveldcollege.nl. Graag ook in weekenden en vakanties meldingen blijven doorgeven.
Als uw kind in isolatie moet vanwege een besmette huisgenoot of nauw contact met een besmet persoon dan geeft u dit gewoon door aan de afdelingsassistent.

Ventilatie

Het Gerrit Rietveld College huist in een redelijk modern gebouw met een modern ventilatiesysteem. ‘Klimaat C’ is het minimum dat gesteld wordt en ons gebouw heeft zelfs de waardering ‘klimaat B’. Het systeem werkt als volgt: Oude lucht wordt uit de ruimtes gezogen en verse lucht wordt van buiten naar binnen geblazen. In het systeem zitten filters die jaarlijks vervangen worden. Het is geen gesloten systeem, oude lucht wordt niet hergebruikt, dat is positief. Verder hangt er in elke ruimte een thermostaat en een CO2-meter. Als het aantal deeltjes (PPM – parts per million) een bepaalde grenswaarde overstijgt, dan gaat het systeem extra ventileren. Dat betekent dat ons systeem voldoende en op de goede wijze ventileert. Alle ramen en deuren van een klaslokaal zullen in principe altijd open staan voor extra ventilatie.

Gescheiden pauzes en lestijden

Om de grote groep leerlingen meer te spreiden gaan we gebruik maken van gescheiden pauzes. De lestijden zullen hierdoor ook iets gewijzigd zijn.

Online les

Wanneer een docent wegens corona gerelateerde klachten niet op school aanwezig kan zijn, zal er indien mogelijk online les gegeven worden. Leerlingen van klas 1 t/m 3 en 4M volgen online les in hun eigen lokaal met behulp van invaldocenten. 45H en 456V zonder toezicht.

Keuzevrijheid

In ons schoolplan omschrijven wij de ambitie om leerlingen meer keuzevrijheid en zelf verantwoordelijkheid  te geven. Deze ontwikkeling zullen we komend half jaar als volgt vormgeven. Vanaf de start van komend schooljaar bepaalt iedere docent (samen met de leerling) of een leerling minder lessen van het bepaalde vak kan volgen. Voor bewegingsonderwijs  is dat wettelijk niet toegestaan. Tijdens de lockdown hebben wij al ervaren dat een aantal leerlingen dit goed aankan. Absentie wordt hierbij strak gemonitord door docenten, dit kunt u dan terugvinden in Magister als OT (onderwijstijd). Na de semesterknip gaan we binnen het rooster hier concrete ruimte voor vrij maken. Als deze manier van werken bevalt zullen we voor schooljaar 21/22 een zogeheten flexibel rooster doorvoeren. Als vanzelfsprekend houden we u op de hoogte van deze ontwikkelingen.

Thuisquarantaine

Bent u afgereisd naar een risicogebied? Dan geldt voor uw kind het dringende advies om in thuisquarantaine te gaan. Meer informatie over quarantaine regels vindt u op de website van Rijksoverheid.

Wat te doen bij ziekteverschijnselen

De richtlijnen van het RIVM gelden nog steeds als het gaat om klachten of om een verhoogd risico op besmetting. Je vindt deze richtlijnen terug op de website van de Rijksoverheid onder het kopje ‘Voorkom verspreiding van het virus op scholen’. Leerlingen die zich zorgen maken vanwege hun kwetsbare gezondheid kunnen contact opnemen met de mentor.

Als je hooikoorts hebt, heb je elk jaar dezelfde klachten in ongeveer dezelfde periode. Je kunt dan zelf goed aanvoelen of die klachten van de hooikoorts zijn. Bekijk het filmpje van het RIVM ‘Hooikoorts of het coronavirus?’ op YouTube. Bij twijfel of als de klachten anders lijken, kun je het best de huisarts raadplegen.
Heb je hooikoorts? Laat een ouder/verzorger dan contact opnemen met je afdelingsleider.

Andere belangrijke informatie

  • We volgen de richtlijnen en protocollen die gelden om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Zo zijn alle lokalen voorzien van desinfecterende handgel, schoonmaakspray en papieren rollen voor het schoonmaken van de tafels. Voor een goede ventilatie blijven de deuren van de lokalen open.

Communicatie

  • Ontvang je geen e-mail van school? Dan staat het e-mailadres niet goed in Magister. Deze is eenvoudig te wijzigen in de Magister-app via Menu > Mijn gegevens > Wijzig > Pas je mailadres aan > Kies voor Opslaan.
  • We vragen leerlingen ook het @gerritrietveldcollege.nl e-mailadres op orde te hebben in Magister dat is gekoppeld aan ‘Berichten’. Hiermee werken de docenten om de leerlingen te informeren.
  • Voor vakinhoudelijke vragen kan per e-mail contact worden opgenomen met de docent. Persoonlijke zaken kunnen worden gemaild naar de mentor.
  • Kijk ook op onze contactpagina voor overige e-mailadressen.
  • Op de website van de Rijksoverheid zijn veelgestelde vragen terug te vinden over de coronamaatregelen in het voortgezet onderwijs.
  • De GGD ontwikkelde een flyer met informatie over corona. Je vindt deze online.

 

Laatste update: 04 november 2020 om 14:30 uur.