Schoolinformatie rondom het coronavirus

Op deze pagina verzamelen we alle schoolinformatie en -maatregelen naar aanleiding van het coronavirus. Hieronder lees je hoe de laatste lesweken voor de zomervakantie eruit zien.

Online lessen

De online lessen gaan door volgens de eerder gemaakte afspraken: minimaal één lesuur online per week en bij een 1-uursvak één keer per twee weken. De online lessen worden zoveel mogelijk in de ochtend gegeven i.v.m. eventuele lessen op school in de middag. Docenten zijn dagelijks bereikbaar. Zij geven aan op welke wijze zij bereikbaar zijn.

Vakinformatie staat in de ELO in Magister. ELO is leidend. Hier staan de meest actuele studiewijzers en alle weektaken. Is er bij een vak geen informatie te zien, neem dan contact op met de docent en mentor. Het gebruik van andere programma’s, zoals Microsoft Teams, Zoom en YouTube staat vermeld in de studiewijzer samen met een link hiervoor.

De ochtenden

In de ochtend komen leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben naar school, tenzij er in de middag voor hen lessen op school gepland staan. In dat geval komen zij alleen in de middag naar school.

De middagen

Per middag krijgen verschillende jaarlagen les op school. Er zitten nooit meer dan tien leerlingen tegelijk in een klaslokaal. Het aantal leerlingen op school is nooit meer dan 30% van het totaal aantal leerlingen. Zo kunnen wij ons aan de regels van de overheid houden. Hieronder het schema wanneer je op school verwacht wordt en via welke deuren je school kunt binnenkomen en verlaten.


De onderbouw

In de onderbouw, klas één tot en met drie, wordt elke klas in drie groepen verdeeld van maximaal tien personen. In principe zit je gedurende de lessen in hetzelfde lokaal. Je pauzeert daar dus ook. De docenten wisselen van groep. Het kan zijn dat je les krijgt van een andere docent dan de docent die je gewend bent. In je agenda, via een persoonlijke afspraak, wordt zichtbaar welk vak je wanneer hebt.

De bovenbouw

Bovenbouwleerlingen schrijven zich per week via Magister in voor vakken naar keuze. Het volgen van lessen is verplicht.
De focus in de lessen ligt op het toewerken naar de laatste toetsen en het afronden van opdrachten. Ook kun je in kleine groepjes samenwerken, op anderhalve meter afstand van elkaar.

Zomerschool

De laatste lesdag is 10 juli. De laatste schoolweek is er zomerschool. Gedurende deze week zijn er voor leerlingen reparatiemogelijkheden om een goede start te kunnen maken in het nieuwe schooljaar. Ook is er aan het begin van het nieuwe schooljaar een reparatieweek voor de examenleerlingen. Klasse-Educatie zal deze weken begeleiden.

Mentoren inventariseren in samenwerking met vakdocenten welke leerlingen voor de zomerschool in aanmerking komen. Dit zijn niet automatisch de leerlingen die in aanmerking kwamen voor de lenteschool.

Wat te doen bij ziekteverschijnselen

De richtlijnen van het RIVM gelden nog steeds als het gaat om klachten of om een verhoogd risico op besmetting. Je vindt deze richtlijnen terug op de website van de Rijksoverheid onder het kopje ‘Voorkom verspreiding van het virus op scholen’. Leerlingen die zich zorgen maken vanwege hun kwetsbare gezondheid kunnen contact opnemen met de mentor.

Als je hooikoorts hebt, heb je elk jaar dezelfde klachten in ongeveer dezelfde periode. Je kunt dan zelf goed aanvoelen of die klachten van de hooikoorts zijn. Bekijk het filmpje van het RIVM ‘Hooikoorts of het coronavirus?’ op YouTube. Bij twijfel of als de klachten anders lijken, kun je het best de huisarts raadplegen.
Heb je hooikoorts? Laat een ouder/verzorger dan contact opnemen met je afdelingsleider.

Andere belangrijke informatie

  • We volgen de richtlijnen en protocollen die gelden om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Om het onderwijs zo veilig mogelijk te maken voor ons allen, hebben we verschillende voorzorgsmaatregelen getroffen, zoals kluisjes die tijdelijk niet toegankelijk zijn om drukke opstoppingen te voorkomen, deuren die standaard open staan om het gebruik van de deurklinken te beperken, het gebruik van nooddeuren als in- en uitgang en verschillende start- en eindtijden van lessen, zodat de drukte verdeeld wordt in de gangen, de domeinen en de fietsenstalling. Alle lokalen zijn bovendien voorzien van desinfecterende handgel, schoonmaakspray en papieren rollen voor het schoonmaken van de tafels. We vragen de leerlingen steeds hun handen te desinfecteren en hun eigen tafel te reinigen bij binnenkomst en bij vertrek. Voor een goede ventilatie blijven de deuren van de lokalen open. De kantine is gesloten: neem dus zelf eten en drinken mee.
  • De overgangsnormen voor dit schooljaar zijn bekend, zie de pagina ‘Docs‘.
  • Er is geen centrale toetsweek aan het einde van het schooljaar. Voor de bovenbouw volgt eind van deze week het toetsrooster via de e-mail. De onderbouw krijgt via de vakdocent te horen welke toetsen er nog gegeven worden.

Communicatie

  • Ontvang je geen e-mail van school? Dan staat het e-mailadres niet goed in Magister. Deze is eenvoudig te wijzigen in de Magister-app via Menu > Mijn gegevens > Wijzig > Pas je mailadres aan > Kies voor Opslaan.
  • We vragen leerlingen ook het @gerritrietveldcollege.nl e-mailadres op orde te hebben in Magister dat is gekoppeld aan ‘Berichten’. Hiermee werken de docenten om de leerlingen te informeren.
  • Voor vakinhoudelijke vragen kan per e-mail contact worden opgenomen met de docent. Persoonlijke zaken kunnen worden gemaild naar de mentor.
  • Kijk ook op onze contactpagina voor overige e-mailadressen.
  • Op de website van de Rijksoverheid zijn veelgestelde vragen terug te vinden over de coronamaatregelen in het voortgezet onderwijs.
  • De GGD ontwikkelde een flyer met informatie over corona. Je vindt deze online.

 

Laatste update: 2 juni 2020 om 11:40 uur.