Training faalangstreductie

Wat is faalangst?

Faalangst is de angst om te falen bij het uitvoeren van bepaalde taken. Kinderen zijn in sommige schoolsituaties zo gespannen dat ze lager scoren dan ze op grond van hun niveau kunnen. Bij het thuis overhoren van het proefwerk loopt alles op rolletjes, maar in het klaslokaal lijkt alle kennis verloren. Faalangst komt niet alleen voor bij taken die te maken hebben met leren of kennen, ook bij sociale taken (wat zullen zij wel niet van mij denken) en motorische taken (op zulke momenten ben ik als ‘verlamd’) kan er spraken zijn van faalangst.

Hoe herken je faalangst?

Elk kind zal anders reageren op faalangst. Het ene kind trekt zich terug, de ander gaat juist heel hard (te hard) werken en er zijn ook kinderen die de clown gaan uithangen of zelfs agressief worden. Daarnaast kan een kind ook last hebben van lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, buikpijn, een black-out of problemen met slapen. Een faalangstige leerling denkt meestal negatief over zichzelf en heeft weinig zelfvertrouwen. Zodra er een toets of presentatie in het vooruitzicht is zal deze leerling vaak nergens anders meer aan kunnen denken.

Hoe help je faalangstige kinderen?

Als ouder kun je je kind steunen door het probleem serieus te nemen. Het is belangrijk te beseffen dat ieder mens met faalangst te maken heeft en dat iedereen hier anders mee omgaat. Als ouder kun je je eigen ervaringen met je kind bespreken en ze vertellen hoe je zelf met faalangst omgaat.

De training

De training bestaat uit vier tot zes bijeenkomsten. In de training gaan leerlingen op verschillende manieren aan de slag met hun faalangst:

  • Ze praten erover met elkaar en delen ervaringen
  • Ze krijgen handvatten aangeboden om er beter mee om te leren gaan (o.a. bewust worden van eigen invloed en ankeren)
  • Ze krijgen oefeningen mee die ze kunnen toepassen wanneer ze last hebben van faalangst (o.a. ontspannen, ademhaling, omgaan met negatieve gedachten)

Tijdens een informatieve ouderavond krijgen ouders en leerlingen de kans met elkaar in gesprek te gaan over faalangst en wordt een aantal oefeningen, die eenvoudig thuis te herhalen zijn, gezamenlijk gedaan.