Vakanties & vrije dagen

Gedurende het schooljaar zijn er verschillende werkochtenden en -middagen voor het personeel. Deze dagen zijn altijd onder voorbehoud en kunnen gedurende het schooljaar nog wijzigen, mochten de omstandigheden daar om vragen. Op deze dagen kunnen de leerlingen ook één of meerdere lessen ingeroosterd krijgen. Deze lessen zijn altijd verplicht en worden opgenomen in de agenda in Magister. Op een studiedag zijn de leerlingen wel de hele dag lesvrij.

In onderstaande tabel vind je de vakanties en (les) vrije dagen voor schooljaar 2023-2024.

Data: Wat:
14 t/m 22 oktober 2023 Herfstvakantie
23 december 2023 t/m 7 januari 2024 Kerstvakantie
17 t/m 25 februari 2024 Voorjaarsvakantie
29 maart 2024 Goede Vrijdag
1 april 2024 Tweede Paasdag
27 april t/m 12 mei 2024 Meivakantie (incl. Koningsdag & Bevrijdingsdag)

9 mei 2024

Hemelvaartsdag (valt in de Meivakantie)

20 mei 2024

Tweede Pinksterdag

13 juli t/m 25 augustus 2024

Zomervakantie