GRC+ TheaterKunstKlas

Talent – ontwikkeling – interesse – prikkelen – samenwerken

In de TheaterKunstKlas krijg je twee uur per week op woensdagmiddag extra kunstlessen in muziek en theater. Daarnaast zullen er ook andere disciplines de revue passeren. We zullen met de leerlingen in gesprek gaan om te kijken waar de interesses van de groep liggen – aan de hand daarvan zullen we naar een voorstellingen toe werken. Naast de lessen zullen we minimaal  één voorstelling buiten school bezoeken mits de huidige situatie dat toelaat. Let op! Als je TKK volgt doe je dat voor een heel schooljaar en kun je geen Rietvelduren volgen.

Publiek

Je werk aan anderen presenteren, is belangrijk in de TheaterKunstKlas. Wat je maakt, moet zichtbaar zijn voor anderen. Je mag trots zijn op wat je al kunt. In de TheaterKunstKlas werken we samen met externe partners, zoals Theatergroep DOX, TivoliVredenburg en de Stadschouwburg.

Iets voor jou?

De TheaterKunstKlas staat open voor gemotiveerde leerlingen uit de hele onderbouw, van mavo tot gymnasium. Je gaat vooral veel dóen; je moet er dus echt voor gaan. We vragen inzet en doorzettingsvermogen, maar vooral ook veel plezier in het werken met kunst.

Kosten

Het reguliere onderwijsprogramma op het GRC wordt door de overheid bekostigd. Daarnaast bieden wij extra activiteiten om het onderwijs verder te verdiepen en aantrekkelijk te maken. Voor deze activiteiten zijn wij afhankelijk van een extra ouderbijdrage, omdat we voor deze activiteiten en voorzieningen geen andere financieringsbronnen hebben. Voor de TheaterKunstKlas is dit een bedrag van €60,-. Dit bedrag dekt de kosten voor bezoek aan externe voorstellingen en de inzet van externe docenten en hun expertise en is vrijwillig. Het niet voldoen van deze bijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan de TKK.

Aanmelden voor de TheaterKunstKlas kan tot uiterlijk woensdag 13 oktober 2021.