GRC+ Technasium

Werken aan échte vraagstukken

Op het technasium werk je aan realistische opdrachten uit de wereld om je heen. Denk aan het ontwerpen van een brug, het oplossen van een milieuprobleem voor een bedrijf of het meedoen aan een architectuurwedstrijd. In een projectgroepje analyseer je het probleem, schrijf je een plan van aanpak en voer je dat uit. Daarna ga je terug naar het bedrijf om je oplossing te presenteren en te laten beoordelen.

Onderzoek en ontwerpen

Technasium is een bètastroom voor leerlingen havo, atheneum of gymnasium, die loopt van de brugklas tot het eindexamen. Centraal staat het technasiumvak ‘onderzoek en ontwerpen’, dat in de vorm van projectonderwijs wordt gegeven. Dit vak volg je naast de ‘gewone’ bètavakken zoals wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie. Of het iets voor jou is, ontdek je tijdens een oriëntatie op onderzoek en ontwerpen in de eerste klas. In het tweede leerjaar kun je definitief voor technasium kiezen.

Enige in Utrecht

Het technasium is één van de manieren waarop we als Gerrit Rietveld College ons onderwijs verbinden met de buitenwereld. Technasium is een door de minister erkende en beschermde titel, die niet alle scholen zomaar mogen voeren. In Utrecht zijn wij de enige school die het aanbiedt. In de Stichting Technasium werken we samen met universiteiten, hogescholen en vier andere scholen in Midden-Nederland.

Stichting Technasium legt in een aantal filmpjes kort uit wat het technasium inhoudt en wat je er zoal onderzoekt.