Overaanmelding op het Gerrit Rietveld College

GRC | 29/03/2022

Op de website van Naar het VO is sinds 29 maart 17.00 uur te lezen dat we voor komend schooljaar moeten loten op tl, havo en vwo. We vinden het erg jammer dat we niet alle leerlingen kunnen plaatsen en hopen van harte dat de leerlingen die uitgeloot worden een fijne plek op een andere school zullen vinden.

Op woensdag 30 maart 2022 is de loting. Die dag wordt om uiterlijk 16.00 uur bekend gemaakt of uw kind is ingeloot of uitgeloot. Dit wordt vastgelegd in het systeem Onderwijs Transparant (OT). Als u dit bij de aanmelding heeft doorgegeven in OT, dan ontvangt u daar automatisch een bericht over. Als u dat niet heeft aangegeven dan kan de leerkracht van de basisschool u vertellen wat de uitslag van de loting is.

Vanuit het Gerrit Rietveld College zal er ook een brief verzonden worden met de uitslag. We hopen dat u deze voor het weekend per post ontvangt. Op de website Nieuws – Naar het VO is te zien op welke scholen in Utrecht nog plaats is in de 2e ronde.

Uitgeloot?
De loting wordt gedaan door een onafhankelijke notaris. Wij hebben als school geen enkele invloed op de uitkomst van de loting. Er wordt dan ook niet naar het dossier gekeken, enkel naar het advies dat is gegeven door de leerkracht van groep 8.

Is uw kind uitgeloot dan is er helaas geen kans meer om op onze school te komen volgend schooljaar. Mocht u willen weten op welke plaats uw kind op de lotingslijst staat dan kunt u de lotingslijst inzien. Hiervoor dient u een aparte afspraak te maken op onze school of bij het uitvoeringsorgaan Naar het VO (info@naarhetvo.nl). U dient zich dan te legitimeren als ouders van de leerling. Mocht u dat willen dan kunt u een e-mail sturen naar j.beijen@gerritrietveldcollege.nl. Telefonisch kan deze vraag niet beantwoord worden.