Q&A aanschaf van een laptop

 • Waarom kiest het Gerrit Rietveld College voor eigen laptops?

We leven in een wereld waarin computers niet meer weg te denken zijn. Als onze leerlingen straks op de arbeidsmarkt komen, dan wordt van hen verwacht dat ze vaardig zijn een computer te gebruiken. Daarnaast is een groot voordeel dat een leerling altijd een eigen computer heeft en dus toegang tot internet, Magister, digitale methodes en Office.

 • Blijft het Gerrit Rietveld College boeken gebruiken?

Uit een eerste pilot is gebleken dat het prettig is om ook boeken te hebben. Die lijn zetten we dus door. Omdat school de bijdrage van het Rijk voor leermiddelen gebruikt voor de (digitale) boeken, leggen we de aanschaf van een eigen laptop bij de ouders zelf.

 • Ben ik verplicht een laptop aan te schaffen?

We verwachten dat elke leerling een eigen laptop heeft en deze iedere les bij zich heeft. Dat mag een aanschaf zijn bij Studywise, de leverancier die wij als school voordragen, maar dat mag ook een laptop zijn die thuis al aanwezig is of ouders aanschaffen op een andere manier.

 • Welke regeling biedt school als de kosten een onoverkomelijk probleem zijn voor ouders?

Ons uitgangspunt is dat ons onderwijs toegankelijk moet zijn voor iedereen. Financiële drempels mogen nooit een belemmering zijn. Studywise biedt de mogelijkheid op afbetaling een laptop te kopen. Aan het begin van het schooljaar informeren wij ouders wat te doen als er financiële beperkingen zijn.

 • Kan ik met mijn U-pas de laptop bekostigen?

Gedurende de middelbare schoolperiode kan maximaal € 350 van het tegoed besteed worden voor de aanschaf van een laptop.

Hoe werkt dit:

– Maak een afspraak via financien@gerritrietveldcollege.nl
– Samen bestellen we je laptop bij Studywise
– Wij incasseren de bijdrage van maximaal € 350 van je U-pas
– Het verschil tussen aanschafwaarde van de laptop en de U-pas bijdrage, van maximaal € 350 dien je direct aan de administratie te betalen, dit kan alleen contant
– Het Gerrit Rietveld College betaalt de aankoop bij Studywise

 • Mag ik mijn kind een laptop meegeven die ik thuis al heb of die ik zelf aanschaf?

Dat mag zeker. Wij garanderen dat de laptop die via onze leverancier wordt aangeschaft werkt op ons draadloze netwerk. Die garantie kunnen wij uiteraard niet geven voor andere apparaten.

 • Gaat er in de lessen ook echt gebruik worden gemaakt van een computer?

Dat gebeurt ruimschoots en daarom wordt van leerlingen verwacht dat zij hun laptop altijd meenemen naar een les. Leerlingen maken presentaties, zoeken informatie op internet, schrijven verslagen, benaderen hun methode via de ELO, doen luisteroefeningen, enzovoort.

 • Wat doet de school om misbruik te voorkomen, zoals het doen van spelletjes of het gebruik van sociale media?

Leerlingen komen overal afleiding tegen. Wij zijn van mening dat het beter is hen hiermee om te leren gaan, dan het af te schermen. Mediawijsheid is een thema binnen de mentorlessen en Rietvelduren.

 • Is het netwerk wel goed genoeg voor 1300 apparaten?

Ja, ons netwerk is berekend op deze grote aantallen.

 • Is het netwerk wel veilig?

Veiligheid is een zeer belangrijk punt. Ons netwerkis zo ingesteld, dat wij altijd kunnen kijken wie een bepaalde handeling doet. Uiteraard doen we alleen onderzoek als er iets gebeurt wat niet hoort, zoals het verspreiden van een virus of het proberen te hacken.

 • Wordt de boekentas nu niet nóg zwaarder?

We hebben gekozen voor boeken én een computer. De consequentie daarvan is inderdaad meer gewicht. Docenten en mentoren maken daarom afspraken met hun klas over het te gebruiken studiemateriaal, met als doel het gewicht van de boekentas te beperken.

 • Hoe gaat de school om met het risico van diefstal of beschadiging?

Een eigen laptop betekent ook dat een leerling zelf verantwoordelijk is. Dat vraagt dus om een goede beschermhoes, een stevige tas en het nooit onbeheerd achterlaten van de eigen computer. Ouders kunnen kiezen om zelf een verzekering af te sluiten die onder bepaalde voorwaarden beschadiging of diefstal dekt. Via de lease-/koopconstructie wordt deze mogelijkheid ook geboden. Wij hebben stevige kluisjes die groot genoeg zijn om een laptop in te stoppen. Wij raden dus ook met klem aan on de laptop in het kluisje te doen als hij niet gebruikt wordt. Op het moment dat er duidelijk sprake is van inbraakschade, of er kan op een andere manier bewezen worden dat er diefstal heeft plaatsgevonden, dan valt dat onder de verzekering van school.

Ik heb een vraag die hier niet bij staat, waar kan ik die stellen? Alle vragen die u heeft aan school kunt u sturen naar info@gerritrietveldcollege.nl.