Q&A aanschaf van een laptop

 • Waarom is er gekozen voor het gebruik van laptops?

We leven in een wereld waarin computers niet meer weg te denken zijn. Als onze leerlingen straks op de arbeidsmarkt komen, dan wordt van hen verwacht dat ze vaardig zijn een computer te gebruiken. Daarnaast is het een groot voordeel dat je toegang tot het internet, Magister, digitale methodes en Office hebt.

 • Worden er ook boeken gebruiken?

Ja, naast een laptop maken wij nog steeds gebruik van boeken. De (digitale) boeken worden bekostigd uit de bijdrage van het Rijk voor leermiddelen en hoef je dus niet zelf aan te schaffen. De aanschaf van een eigen laptop ligt wel bij de ouders zelf.

 • Ben ik verplicht een laptop aan te schaffen?

We verwachten dat elke leerling een eigen laptop heeft en deze iedere les bij zich heeft. Dat mag een aanschaf zijn bij Signpost, de leverancier die wij als school voordragen, maar dat mag ook een laptop zijn die thuis al aanwezig is of ouders op een andere manier aanschaffen. Bekijk hier welke laptops je via Signpost kunt bestellen.

 • Welke regeling biedt school als de kosten een onoverkomelijk probleem zijn voor ouders?

Ons uitgangspunt is dat ons onderwijs toegankelijk moet zijn voor iedereen. Financiële drempels mogen nooit een belemmering zijn. In schooljaar 2022-2023 kunnen ouders een bijdrage vanuit beschikbare fondsen aanvragen. Daarnaast biedt de leverancier Signpost de mogelijkheid een laptop te kopen of te huren. Bekijk de informatievideo van Signpost.

 • Kan ik met mijn U-pas de laptop bekostigen?

Gedurende de middelbare schoolperiode kan het tegoed besteed worden voor de aanschaf van een laptop.

Hoe werkt dit:

– Maak een afspraak via financien@gerritrietveldcollege.nl
– Samen bestellen we je laptop bij Signpost.
– We bepalen de bijdrage vanuit de beschikbare fondsen.
– Daarna incasseren we een bijdrage van de U-pas.
– Het verschil tussen aanschafwaarde van de laptop, de bijdrage uit het fonds en de U-pas bijdrage dien je direct aan de administratie te betalen, dit kan contant of via PIN.

 • Mag ik mijn kind een laptop meegeven die ik thuis al heb of die ik zelf aanschaf?

Dat mag zeker. Wij garanderen dat de laptop die via onze leverancier wordt aangeschaft werkt op ons draadloze netwerk. Die garantie kunnen wij uiteraard niet geven voor andere apparaten.

 • Wordt er in de lessen ook echt gebruik gemaakt van een computer?

Dat gebeurt ruimschoots en daarom wordt van leerlingen verwacht dat zij hun laptop altijd meenemen naar een les. Leerlingen maken presentaties, zoeken informatie op het internet, schrijven verslagen, benaderen hun methode via de ELO, doen luisteroefeningen, enzovoorts.

 • Wat doet de school om misbruik te voorkomen, zoals het doen van spelletjes of het gebruik van sociale media?

Leerlingen komen overal afleiding tegen. Wij zijn van mening dat het beter is hen hiermee om te leren gaan, dan het af te schermen. Mediawijsheid is een thema binnen de mentorlessen en Rietvelduren.

 • Is het netwerk goed genoeg voor meer dan 1300 apparaten?

Ja, ons netwerk is berekend op deze grote aantallen.

 • Is het netwerk veilig?

Veiligheid is een zeer belangrijk punt. Ons netwerk is zo ingesteld, dat wij altijd kunnen kijken wie een bepaalde handeling doet. Uiteraard doen we alleen onderzoek als er iets gebeurt wat niet hoort, zoals het verspreiden van een virus of een poging tot hacken.

 • Wordt de boekentas nu niet nóg zwaarder?

We hebben gekozen voor boeken én een computer. De consequentie daarvan is inderdaad meer gewicht. Docenten en mentoren maken daarom afspraken met hun klas over het te gebruiken studiemateriaal, met als doel het gewicht van de boekentas te beperken.

 • Hoe gaat de school om met het risico van diefstal of beschadiging?

Een eigen laptop betekent ook dat een leerling zelf verantwoordelijk is. Dat vraagt dus om een goede beschermhoes, een stevige tas en het nooit onbeheerd achterlaten van de eigen computer. Ouders kunnen kiezen om zelf een verzekering af te sluiten die onder bepaalde voorwaarden beschadiging of diefstal dekt. Wij hebben stevige kluisjes die groot genoeg zijn om een laptop in te stoppen. Wij raden dus ook met klem aan om de laptop in het kluisje te doen als deze niet gebruikt wordt.

Is de laptop aangeschaft via Signpost, dan zijn er bepaalde voorwaarden waaronder een vervangende laptop wordt uitgegeven na diefstal. Deze voorwaarden vind je terug op hun website.

 • Ik heb een vraag die hier niet bij staat, waar kan ik die stellen?

Overige vragen kun je sturen naar info@gerritrietveldcollege.nl.