De brugklas

Kennismaking nieuwe brugklasleerlingen schooljaar 2021-2022

Graag nodigen wij de nieuwe brugklas leerlingen uit voor het kennismakingsmoment. In het schema hieronder is te lezen op welke moment de kennismaking gepland is. We vragen de leerlingen niet te vroeg te komen. Ze kunnen hun fiets in de fietsenstalling zetten en worden buiten opgevangen door onze mentoren en domeinassistenten. We verwachten dat de leerlingen een mondkapje bij zich hebben en deze opdoen als ze in de school lopen. De leerlingen houden 1,5 meter afstand tijdens de kennismaking omdat het zoveel leerlingen van verschillende scholen betreft. Het is helaas voor ouders niet toegestaan mee de school in te komen.

Tijdens de kennismaking wordt een pasfoto gemaakt die wordt gebruikt voor de schoolpas. Mocht uw kind om welke reden dan ook niet aanwezig kunnen zijn, wilt u dat dan laten weten via brugklas@gerritrietveldcollege.nl? Alvast bedankt.

In het schema hieronder vindt u de indeling van klassen en mentoren en tevens een link naar de kennismaking op dinsdag 22 juni voor ouders per klas.

Klas Mentor(en) Dinsdag 22 juni Donderdag 24 juni Kennismaking met ouders
1MH1 Maak kennis met
Dylan de Deugd en Emilie Mallose
16.00-17.00 uur 22 juni
1MH2 Maak kennis met
Siham Moumna en Richard Vink
16.00-17.00 uur 22 juni
1MH3 Rozenn Glerant 16.00-17.00 uur 24 juni
1HV1 Maak kennis met
Koen Timmermans
16.45-17.45 uur 22 juni
1HV2 Maak kennis met
Barbara Schelberg
16.45-17.45 uur 22 juni
1HV3 Maak kennis met
Ellen Leeuwis
16.45-17.45 uur 22 juni
1V1 Hans Nieuwenhuis 16.45-17.45 uur 24 juni
1V2 Gerda Molenaar 16.00-17.00 uur 24 juni
1G1 Renske van der Jagt 16.45-17.45 uur 24 juni

Voor de ouders is er dezelfde avond vanaf 19.30 uur een online kennismakingsavond inclusief presentatie. Hieronder vindt u de link die u nodig heeft om deel te nemen aan de kennismakingsavond van dinsdag 22 juni voor ouders. De planning van deze online kennismakingsavond is als volgt:

  • 19.30 uur opening door de rector Y. Petermeijer en presentatie door afdelingsleider J. Beijen.
  • 20.15 uur kennismaking met de mentor
  • 20.30 uur vragenuurtje

Algemene informatie GRC (kennismaking +  vragenuurtje) – Dinsdag 22 juni 19.30-21.30

Vier typen brugklassen

Ben je op aangenomen op het Gerrit Rietveld, dan gaan we kijken in welke brugklas je het beste past. Er zijn vier typen: de brugklas gymnasium, vwo, havo-vwo en mavo-havo. Soms maken we ook nog een combinatieklas gymnasium-vwo.

In welke klas kom jij?

Bij plaatsing kijken we naar het advies dat je meekrijgt en ook naar de gegevens van het onderwijskundig rapport. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met jouw voorkeuren, maar dat kan niet altijd. Tijdens de Warme Overdracht in juni vertelt je meester of juf wat jij nodig hebt om bij ons op school een goede start te maken. Heb je een vmbo-tl/havo advies, dan kom je in de mavo/havo brugklas. Is jouw advies havo of havo/vwo te volgen, dan kom je in een havo/vwo brugklas. Met een advies vwo of gymnasium kom je in een vwo, vwo/gymnasium of gymnasium brugklas. Of er een aparte gymnasiumklas komt, is afhankelijk van hoeveel gymnasiumleerlingen zich aanmelden.

Introductiedagen brugklas

Ben je aangenomen en geplaatst in een van onze brugklassen, dan krijg je een uitnodiging om samen met je ouders te komen kennismaken met je klas en de mentor. Dit gebeurt in juni. Ook maak je kennis met je afdelingsleider en de afdelingsassistent en hoor je welke boeken je moet bestellen.

  • Introductie
    Na de zomervakantie begin je echt. Tijdens de introductie in augustus leer je je klas nog beter kennen en maakt je mentor je wegwijs in het gebouw, je rooster en je afdeling.
  • Brugklaskamp
    Al snel na de start van het schooljaar ga je op brugklaskamp. We fietsen samen naar Austerlitz om een paar dagen in een andere omgeving beter kennis te maken met elkaar. Het brugklaskamp is een verplicht onderdeel van het lesprogramma en populair onder de brugklasleerlingen. Dit wil je niet missen!

Begeleiding in de brugklas

We vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt op school. Omdat onze grote school in het begin best spannend voor je kan zijn, is er het brugklasdomein. Dit is een klein gedeelte in de school, speciaal voor alle brugklasleerlingen. Hier volg je in het eerste schooljaar bijna al je lessen. Je mentor is er vaak te vinden en ook de afdelingsassistent en de afdelingsleider. Bij je mentor kun je altijd terecht: hij of zij is de spil in de begeleiding en de schakel tussen school en thuis. Bij problemen is dit je eerste aanspreekpunt. Van alle docenten kent de mentor jou immers het beste! Bij de afdelingsassistent en de afdelingsleider kun je terecht als je mentor een keer niet op school is of les staat te geven.

Mentoruur

In de brugklas heb je twee mentoruren per week. In deze lessen bespreken we of je het naar je zin hebt op school, krijg je uitleg over verschillende schoolactiviteiten en werken we aan studievaardigheden. We sluiten zoveel mogelijk aan op de studievaardigheden die je op de basisschool hebt ontwikkeld. Hoe ga je om met teksten en maak je een schema? Hoe leer je woordjes? Hoe bereid je een toets voor? Het komt allemaal aan bod. Met behulp van een studeerplanner (een soort agenda) leer je je huiswerk te organiseren. Ook is er aandacht voor concentratie en zelfstandig werken.

Steunuren
Heb je wat meer moeite met sommige vakken? In de ochtend hebben we steun(half)uren.