Aanmelden

Overaanmelding op het Gerrit Rietveld College

Op de website van Naar het VO is sinds 29 maart 17.00 uur te lezen dat we voor komend schooljaar moeten loten op tl, havo en vwo. We vinden het erg jammer dat we niet alle leerlingen kunnen plaatsen en hopen van harte dat de leerlingen die uitgeloot worden een fijne plek op een andere school zullen vinden. Op woensdag 30 maart 2022 is de loting. Die dag om 16.00 uur uiterlijk wordt bekend gemaakt of uw kind is ingeloot of uitgeloot. Dit wordt vastgelegd in het systeem Onderwijs Transparant (OT). Als u dit bij de aanmelding heeft doorgegeven in OT, dan ontvangt u daar automatisch een bericht over. Als u dat niet heeft aangegeven dan kan de leerkracht van de basisschool u vertellen wat de uitslag van de loting is.

Vanuit het Gerrit Rietveld College zal er ook een brief verzonden worden met de uitslag. We hopen dat u deze voor het weekend per post ontvangt. Op de website Nieuws – Naar het VO is te zien op welke scholen in Utrecht nog plaats is in de 2e ronde.

Uitgeloot?
De loting wordt gedaan door een onafhankelijke notaris. Wij hebben als school geen enkele invloed op de uitkomst van de loting. Er wordt dan ook niet naar het dossier gekeken, enkel naar het advies dat is gegeven door de leerkracht van groep 8.

Is uw kind uitgeloot dan is er helaas geen kans meer om op onze school te komen volgend schooljaar. Mocht u willen weten op welke plaats uw kind op de lotingslijst staat dan kunt u de lotingslijst inzien. Hiervoor dient u een aparte afspraak te maken op onze school of bij het uitvoeringsorgaan Naar het VO (info@naarhetvo.nl). U dient zich dan te legitimeren als ouders van de leerling. Mocht u dat willen dan kunt u een e-mail sturen naar j.beijen@gerritrietveldcollege.nl. Telefonisch kan deze vraag niet beantwoord worden.

Plaatsing brugklas

In schooljaar 2022-2023 hebben we plaats voor 8 brugklassen. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen per niveau bepalen we welke brugklassen we definitief zullen vormen. We gaan vooralsnog uit van:

  • 3 x tl/havo
  • 2 x havo/vwo
  • 2 x vwo
  • 1 x gymnasium

Bij overaanmelding loten we onder alle Utrechtse leerlingen. Op de website van Naar het VO kun je een overzicht zien van de overaanmeldingen.

Voor de aanmelding van schooljaar 2021-2022 hebben wij GEEN broertjes-/zusjesregeling gehanteerd, waardoor iedereen evenveel kans had op een plekje op onze school.

Voor het plaatsen van brugklasleerlingen volgen wij de regels van de gemeente Utrecht. Deze zijn na te lezen in de POVO-procedure.

Zij-instroom?

Zit je in klas twee of hoger op een andere middelbare school? Laat je huidige school je dan voor 1 mei bij ons aanmelden via Onderwijs Transparant (OT). Wij nemen je aanmelding in behandeling en informeren via OT of er plaatsingsmogelijkheden zijn. De procedure voor instromen van 4 vmbo-tl naar 4 havo, vind je onder ‘Docs’ op onze website.