Leerlingen in debat over vuurwerkgebruik

Leerlingen in debat over vuurwerkgebruik

GRC | 18/12/2018

Wat is normaal vuurwerkgebruik? En hoe houden we de jaarwisseling voor iedereen leuk? Leerlingen uit het debatteam, de leerlingenraad en de BSA (Brede School Academie) gingen donderdag 13 december onder leiding van TeamAlert in gesprek met burgemeester Jan van Zanen, andere leden van Gemeente Utrecht, hulpdiensten en wijkbewoners. In een vuurwerkdebat bespraken zij de norm rondom vuurwerkgebruik.

Het debat

Het ijs werd gebroken met de vraag hoeveel geld je in je leven hebt besteed aan het kopen van vuurwerk. Op deze manier stonden leerlingen, politieagenten, gemeentemedewerkers, buurtbewoners, jongerenwerkers en brandweerlieden meteen door elkaar. In een quiz werd de kennis van vuurwerk getest. De meeste leerlingen bleken goed op de hoogte van het feit dat de meeste slachtoffers omstanders zijn en van hoe je illegaal vuurwerk kunt ontdekken. Er werd gedebatteerd over het idee om een vuurwerkexamen in te stellen. De meeste aanwezigen zagen geen heil in deze oplossing, maar kwamen wel met alternatieve ideeën. Over deze ideeën werd verder gesproken in een brainstormsessie. Uit deze sessies kwamen mooie ideeën naar voren voor een veilige en mooie jaarwisseling voor iedereen. Zo werd er geopperd zelf afspraken binnen de wijk te maken en elkaar hierop aan te spreken, of om vuurwerkafsteekzones in plaats van vuurwerkvrije zones in te stellen. Ook de voor- en nadelen van een centrale vuurwerkshow kwamen voorbij en er werd gesproken over alternatieve manieren die voor spanning en adrenaline kunnen zorgen, zónder slachtoffers en overlast, zoals een kermis of achtbaan. De burgemeester was onder de indruk van de manier waarop onze leerlingen meedachten over de jaarwisseling in hun eigen stad en hoe zijn hun ideeën presenteerden.

TeamAlert

TeamAlert deed afgelopen jaren in opdracht van de gemeente Utrecht onderzoek naar (illegaal) vuurwerk. Dit onderzoek werd gedaan onder Utrechtse jongeren om meer inzicht te krijgen in het gebruik van vuurwerk en de meningen daarover. Uit onderzoek bleek dat jongeren zich niet altijd bewust zijn van de risico’s van het afsteken van vuurwerk. Hierin willen TeamAlert en Gemeente Utrecht verandering brengen. Zij ontwikkelden daarom Your Message Firework, een project voor middelbare scholen om samen met de leerlingen een campagne te ontwikkelen over veilig omgaan met vuurwerk. Naast inzicht geven in de risico’s van het afsteken van vuurwerk worden bezwaren en ervaringen rondom het afsteken van vuurwerk besproken en wordt gezamenlijk een sociale norm gecreëerd rondom de jaarwisseling.