Kennismakingsmoment nieuwe brugklasleerlingen

Kennismakingsmoment nieuwe brugklasleerlingen

GRC | 03/06/2021

Geachte ouder(s)/verzorger(s) van onze nieuwe brugklasleerlingen,

In een eerdere brief heb ik u geschreven over de kennismakingsmomenten op 22 en 24 juni. De huidige maatregelen maken het vooralsnog niet mogelijk om alle leerlingen uit verschillende groepen 8 binnen in onze school te ontvangen. Ook met de nieuwe versoepeling is dit nog niet het geval. We vinden het echter van heel groot belang dat uw zoon/dochter zijn/haar nieuwe klasgenoten kan ontmoeten, nog voor de zomervakantie. Om die reden zullen we hoe dan ook een kennismakingsmoment organiseren, desnoods op ons buitenterrein (dakterrassen en binnenplein).

We houden dezelfde data aan (dinsdag 22 en donderdag 24 juni). In verband met de buitentemperatuur en vanwege het feit dat er geen fysieke bijeenkomst voor ouders zal zijn, wijzigen we de tijden naar het einde van de middag. Concreet betekent dit dat uw zoon of dochter op dinsdag 22 of donderdag 24 juni tussen 16-18 uur op het Gerrit Rietveld College verwacht wordt.

Of uw kind op dinsdag of donderdag verwacht wordt is namelijk afhankelijk van de definitieve klasindeling en laten we u zo spoedig mogelijk weten. Op dit moment zijn alle eventuele herziene adviezen bij ons doorgegeven en kunnen we de klasindeling definitief maken. Volgende week zijn ook de warme overdracht gesprekken met de leerkrachten van groep 8. We verwachten eind volgende week (uiterlijk vrijdag 11 juni) duidelijkheid te kunnen geven.

Normaal gesproken geef ik tijdens de kennismakingsavond een presentatie voor alle ouders met belangrijke informatie voor de start van het nieuwe schooljaar. Op vrijdag 11 juni zal ik u ook informeren over het alternatief dat we hiervoor aan het organiseren zijn.

Alvast vriendelijk bedankt voor uw medewerking en we kijken uit naar een eerste kennismaking met uw kind en met u!