Havo

Brugklas

Heb je een havo-advies, dan begin je in de brugklas havo-vwo. Naast de gebruikelijke vakken volg je een half jaar lang het technasiumvak ‘onderzoek & ontwerpen’. Blijkt dat echt iets voor jou, dan kun je vanaf de tweede klas kiezen voor technasium.

Domein

De klas 1 havo-vwo vormt samen met 1 mavo-havo, 1 vwo en 1 gymnasium het brugklasdomein. Vanaf klas 2 werk je voornamelijk op het domein 2HVG, waar de klassen 2 vwo en 2 gymnasium ook onder vallen. De domeinen bestaan uit open en gesloten ruimtes voor instructie, presentatie en zelfstandig werken (alleen of in groepen). Instructie krijg je meestal klassikaal, in de open ruimtes werk je gedifferentieerd op je eigen niveau. Vanaf havo 3 volg je lessen in de vakkendomeinen Talen, Exact, Mens & Samenleving, Kunst & Cultuur en Sport & Bewegen.

Vaklessen

In de brugklas zijn de lessen onderzoek & ontwerpen, kunst en levensbeschouwing geperiodiseerd: je volgt ze in de eerste of tweede helft van het schooljaar. In het tweede leerjaar geldt dit voor aardrijkskunde en geschiedenis. Doe je in de tweede klas technasium, dan heb je per week een uur minder biologie en een uur minder kunst. Leerlingen die geen technasium volgen, hebben een uur meer Nederlands per week.

Meer steun

Heb je moeite met een of meer vakken, dan kun je aan het begin of het eind van de dag extra steun(half)uren volgen. De vakdocent en je mentor bekijken samen of dat voor jou zinvol is. In de brugklas kun je bovendien deelnemen aan de Brede School Academie, voor het verdiepen van je leesvaardigheid en woordenschat. Samen met je ouders wordt bekeken of dat iets voor jou is.

Meer uitdaging

Heb je behoefte aan extra uitdaging, dan kun je in overleg met de vakdocent en de mentor kiezen voor extra opdrachten binnen de vakles of vakoverstijgend in de vorm van speciale Apolloprojecten.

TheaterKunstKlas en Rietvelduren

Op donderdagmiddag volg je Rietveldmodules. Doe je echter mee aan de TheaterKunstKlas, dan volg je na de herfstvakantie geen Rietvelduren meer. Ook leerlingen in klas 2 die zowel gymnasium als technasium doen, volgen in verband met hun volle lesrooster geen Rietvelduren.

Mentoraat en plan-agenda

In de brugklas heb je elke week één algemeen mentoruur en één speciaal mentoruur studievaardigheden. In leerjaar 2 is dat één mentoruur per week. Bij studievaardigheden werken we met de methode Leren op Maat. Ook werken we met de plan-agenda, Plenda. Een 6-stappenplan leert je omgaan met grotere hoeveelheden huiswerk zonder dat persoonlijke activiteiten zoals sporten en familiebezoeken in de knel komen.

3 havo

In de derde klas sluit je de onderbouw af. We bekijken of je voldoende kennis en vaardigheden hebt opgebouwd om met succes de bovenbouw havo in te gaan. In november doe je mee aan een projectweek over profiel- en vakkenkeuze in de bovenbouw. Het mentoraat staat dit jaar in het teken van reflecteren, vooruit kijken, plannen en de overgang van het leren van ‘kennis’ naar ‘toepassing en inzicht’.

4 havo

Omdat de leerlingen in 4 havo uit alle richtingen binnenstromen, begint het jaar met een introductie. Die staat in het teken van kennismaking en van het naderende schoolexamen. Vanaf dit jaar heb je niet alleen meer in klassenverband les, maar worden veel keuzevakken gegeven in clusters. Je zit dus in verschillende groepen. Ook het mentoraat verandert van karakter. Je hebt geen klassenmentor meer, maar een persoonlijke mentor die jou individueel begeleidt.

In de vierde klas krijgt je voor het eerst te maken met Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Het schooljaar bevat 4 grote toetsweken en meerdere vakopdrachten verspreid over het jaar. Vrijwel alle cijfers tellen al mee voor het schoolexamen. Naast de vakken die je hebt gekozen, volg je een paar verplichte vakken, zoals maatschappijleer, levensbeschouwing, CKV en loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Een van de hoogtepunten van het jaar is de stedenreis: alle leerlingen gaan naar Londen, Berlijn of Parijs.

5 havo

In 5 havo hebben de leerlingen nog drie grote toetsweken. In mei sluit je je schoolloopbaan af met het Centraal Examen. Ook dit jaar heb je een persoonlijke mentor. Naast je gewone schoolvakken sluit je ook LOB af. Samen met de decaan plan je je route richting vervolgopleiding.