Havo - hoger algemeen voortgezet onderwijs

De havo op het Gerrit Rietveld is kleinschalig georganiseerd. Er is veel oog en aandacht voor jou als individu. De havo is een vijfjarige opleiding die toegang geeft tot het hbo of 5 vwo.

Je begint in de brugklas en kiest in leerjaar 3 een profiel: cultuur en maatschappij, economie & maatschappij, natuur & gezondheid of natuur & techniek.

Leerjaar 4 en 5 staan in het teken van studiekeuze, schoolexamen en centraal examen. Bij dit alles krijg je coaching op maat van je mentor.

MEDEDELINGEN

  • Absenties (o.a. ziekmeldingen) kunnen telefonisch of per e-mail worden doorgegeven aan de afdelingsassistent. Klik op de naam op deze pagina om dit per e-mail te doen. De telefoonnummers zijn terug te vinden op onze contactpagina, zie link links onderaan deze pagina.

'De sfeer op het Gerrit Rietveld is erg gemoedelijk, zowel tussen leerlingen onderling als leerlingen en docenten. Dat voel je.'