Aanmelden

Meld je aan!

Ben je enthousiast geworden? Meld je dan aan via de meester of juf van de basisschool. Zit je op een school waar niet gewerkt wordt met de digitale aanmelding via Onderwijs Transparant? Dan kun je een aanmeldingsformulier en onderwijskundig rapport aanvragen bij Naar het VO via info@naarhetvo.nl. De basisschool verstuurt deze documenten vervolgens naar Naar het VO. Op de website Naar het VO staat een overzicht van belangrijke data voor aanmelding en plaatsing.

Plaatsing

Voor het plaatsen van leerlingen volgen wij de regels van de gemeente Utrecht. Deze zijn na te lezen in de POVO-procedure. Bij de aanmeldingen voor schooljaar 2020-2021 hanteren we de broertjes-zusjes regeling. In geval van loting krijgen leerlingen uit de gemeente Utrecht ook voorrang. Voor het schooljaar 2019-2020 hebben wij helaas moeten loten. Zie de website van Naar het VO voor het overzicht van overaanmeldingen voor het schooljaar 2019-2020.