Diploma-uitreiking

Diploma-uitreiking

GRC | 13/07/2021

Dit jaar vond wederom een geslaagde diploma-uitreiking plaats in het Stadion Galgenwaard.

De meeste eindexamenleerlingen hebben inmiddels hun diploma in ontvangst mogen nemen. Er zal nog een extra uitreiking plaatsvinden voor de leerlingen die nog een examen hebben gedaan in tijdvak 3. De uitslag hiervan volgt deze week.