De Groene Gerrits aan de slag!

De Groene Gerrits aan de slag!

GRC | 18/04/2019

In maart maakten de Groene Gerrits de school weer een stukje groener. Hoe? Dat vertellen zij in onderstaande blog.

De Groene Gerrits houden zich bezig met het milieuvriendelijker maken van school. In februari traden we even buiten school: met een heleboel mensen van alle niveaus en jaarlagen staakten we in Den Haag. Voor school organiseerden we een ‘doe-maar-duurzaamdag’, wat inhield dat er geen vlees werd verkocht in de kantine, de verwarming een aantal graden omlaag ging en we met een groep vrijwilligers in de pauze afval gingen ruimen in en rond de school.

We hebben ambities! Aankomende periode willen we kijken of het mogelijk is om afval te gaan scheiden op school. Dit gaan wij proberen te regelen met de gemeente. We zijn zelf heel enthousiast over de acties die we kunnen houden in school. Vragen of ideeën kunnen gemaild worden naar groenegerrits@gmail.com.

Tekst door Groene Gerrits