GRC+ Cultuurprofielschool

Het Gerrit Rietveld College is aangesloten bij Cultuurprofielscholen, een landelijke vereniging voor scholen die vinden dat kunst en cultuur een onmiskenbare bijdrage levert aan de persoonlijke ontwikkeling van (jonge) mensen en een belangrijke voorwaarde is voor succesvol leren. De naam Gerrit Rietveld zegt alles over onze school: we hebben een duidelijk kunstprofiel én een bètaprofiel (technasium). Kunstenaar en ontwerper, dichterbij Gerrit Rietveld kun je volgens ons niet komen!

Kunst daagt uit

Kunst daagt je op allerlei manieren uit:

  • Verwonderen over wat je ziet en hoort;
  • Nieuwsgierig zijn naar allerlei vormen van kunst en de makers en vooral ook zelf vorm geven aan je gevoelens en ideeën door kunstopdrachten;
  • Verdiepen in wat er nog meer te zien te beleven en te maken valt.

Kunst laat je als een diamant verschillende kanten van jezelf, je omgeving en de wereld zien. Deze manier van kijken, geeft je kennis die van pas komt in het dagelijks leven en bij je persoonlijke ontwikkeling. Zo krijg je inzicht in welke rol je speelt in de wereld en leer je jezelf uit te drukken in emoties.

Kunst in school

Het Gerrit Rietveld College is een Utrechtse stadsschool waar alle vragen en kwesties van de samenleving spelen. Kunst zien wij als verbinder. We organiseren activiteiten en maken programma’s met als doel elkaar te ontmoeten, elkaar uit te dagen in het leren van en met elkaar én te delen wat je interesseert en fascineert.

In school is een speciaal domein voor beeldende vorming, kunst en cultuur. We bieden in onderbouw de reguliere kunstvakken beeldende vorming, ckv, dramatische expressie en muziek aan. Je kunt examen doen in beeldende vorming en muziek. Daarnaast kun je deelnemen aan de TheaterKunstKlas of de Rietvelduren.

De TheaterKunstKlas richt zich op leerlingen die naast de reguliere kunstvakken nog actiever met kunst bezig willen zijn. In de Rietvelduren, activiteiten in het kader van de Brede School, kun je lessen kiezen die gaan over media, burgerschapsvorming en sport.

Studio Steltman is onze artist in residence, die zich voor vijftien jaar verbonden heeft aan het Gerrit Rietveld College op basis van de 1% regeling dat doorgaans voor een kunstwerk uitgetrokken wordt bij openbare gebouwen. Studio Steltman initieert, inspireert en maakt projecten ‘dwars door school heen’.

Bekijk ook ons schoolportret op www.cultuurprofielscholen.nl.

Interessante video’s

Cultuur deel je. Hoe? Dat legt Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie Amateurkunst uit.

Cultuureducatie, een manifest (door Vereniging Cultuurprofielscholen)

De grootsheid van cultuureducatie (door Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie Amateurkunst)

Kunst is overal! Een animatie over hoe je vaardigheden, opgedaan binnen de kunst- en cultuurvakken, kunt toepassen binnen tal van verschillende vakgebieden.