Maatregelen vanwege coronavirus

Maatregelen vanwege coronavirus

GRC | 03/04/2020

Het Gerrit Rietveld is van maandag 16 maart tot en met in ieder geval dinsdag 28 april gesloten vanwege het coronavirus. Op deze pagina melden we de actualiteiten en de maatregelen die de school naar aanleiding daarvan treft.

Geen Centraal Examen 2020

Op maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. De daaropvolgende dinsdagochtend kwam het bericht dat de centrale examens dit jaar niet doorgaan. De schoolexamens gaan wel door en we hebben tot en met juni om deze af te ronden. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma.

De schoolexamens die deze en volgende week gepland stonden, worden verplaatst naar een later moment. Met uitzondering van mondelingen en digitaal af te nemen toetsen, die gaan door volgens planning. Fysieke toetsen worden pas na 6 april afgenomen. We realiseren ons dat de omstandigheden voor het maken van schoolexamens afgelopen dagen, niet ideaal waren. Het bracht onrust mee, zeker vandaag. We houden hier rekening mee en we zorgen voor voldoende mogelijkheid om toetsen te herkansen. Bovendien zetten we ons maximaal in om leerlingen niet de dupe te laten worden van deze ongebruikelijke situatie. We nemen de tijd om na te denken over de vervolgstappen om aankomende periode zo succesvol mogelijk te laten verlopen. We komen zo snel mogelijk met verdere berichtgeving bij jullie terug.

De voorbereiding vindt al thuis plaats, de docenten hebben hierover geïnformeerd via de ELO in Magister. Staat er geen informatie bij het betreffende vak, neem dan in eerste instantie contact op met de vakdocent en anders eventueel met de mentor/afdelingsleider.

Meer actuele informatie over de examenmaatregelen, zie de website van de Rijksoverheid.

Online lessen

 • Docenten zijn dagelijks bereikbaar. Zij geven bij de leerlingen aan op welke wijze zij bereikbaar zijn.
 • Elke docent geeft zijn klassen minimaal één keer per week een online les. Vakken die normaal één uur per week worden gegeven, geldt dat deze nu één keer in de twee weken online worden gegeven.
 • Docenten plannen deze lessen op een moment volgens het bestaande rooster. Zijn er normaal gesproken meerdere lessen per week voor dat vak, dan geeft de docent via ‘huiswerk’ aan welk uur ze lesgeven.
 • Vakinformatie staat in de ELO in Magister. ELO is leidend. Hier staan de meest actuele studiewijzers en alle weektaken. Is er bij een vak geen informatie te zien, neem dan contact op met de docent en mentor. Lukt downloaden van een studiewijzer niet? Probeer het dan op een later moment nog eens, het kan op dat moment te druk zijn qua ‘downloadverkeer’. Het gebruik van andere programma’s, zoals Microsoft Teams, Zoom en YouTube staat vermeld in de studiewijzer samen met een link hiervoor.
 • Mocht er thuis geen device zijn, meld dit dan bij de mentor.
 • Van woensdag 22 april tot en met dinsdag 5 mei is het meivakantie. Deze dagen wordt er geen onderwijs op afstand aangeboden. De lenteschool komt te vervallen.

Aanwezigheid

 • Op het moment dat een docent zijn online les start, dienen alle leerlingen ingeschakeld en dus aanwezig te zijn.
 • De domeinassistent belt bij elke absentie van een online les de betreffende leerling/ouder(s)/verzorger(s). Zonder opgaaf van goede reden wordt er ‘ongeoorloofd absent’ geregistreerd.
 • Een ziekmelding kan via het gebruikelijke e-mailadres van de domeinassistent worden doorgegeven. Telefonisch zijn we niet bereikbaar.
 • Indien een docent ziek is, wordt de les uitgeroosterd. Er is dan geen les meer zichtbaar in het rooster.

Overgang naar het nieuwe schooljaar

Er is nog geen duidelijkheid over de normen voor overgang naar het volgend schooljaar. Zodra hierover besluiten zijn genomen, zullen we jullie informeren. Wel zullen we onderstaande zaken van belang:

 • Online aanwezigheid
 • Inleveren van opdrachten en de kwaliteit daarvan
 • Diagnostische/digitale toetsen

Communicatie

 • Geen e-mail ontvangen in de afgelopen dagen van school? Dan staat het e-mailadres niet goed in Magister. Deze is eenvoudig te wijzigen in de Magister-app via Menu > Mijn gegevens > Wijzig > Pas je mailadres aan > Kies voor Opslaan.
 • We vragen leerlingen ook het @gerritrietveldcollege.nl e-mailadres op orde te hebben in Magister dat is gekoppeld aan ‘Berichten’. Hiermee werken de docenten om de leerlingen te informeren.
 • Voor vakinhoudelijke vragen kan per e-mail contact worden opgenomen met de docent. Persoonlijke zaken kunnen worden gemaild naar de mentor.
 • Kijk ook op onze contactpagina voor overige e-mailadressen.

Reizen en excursies die voor dit schooljaar nog gepland stonden, gaan niet door.

Op de website van de Rijksoverheid zijn veelgestelde vragen terug te vinden over de coronamaatregelen in het voortgezet onderwijs.