Communicatie

Op het Gerrit Rietveld College houden we van open en toegankelijk communiceren: tussen leerlingen onderling, tussen medewerkers en leerlingen en tussen medewerkers en ouders.

Tafeltjesavonden en ouderavonden

Een-op-een contact met de vakdocenten, mentoren en afdelingsleiders is altijd mogelijk. Daarnaast organiseren we, naar aanleiding van de rapporten, enkele malen per jaar een ‘Tafeltjesavond’ waarop ouders en docenten elkaar kunnen spreken. Ook zijn er gedurende het schooljaar informatieve ouderavonden over onderwerpen als profiel- en vakkenpakketkeuze, een stedenreis of een werkweek.

Magister

In Magister kun je de resultaten en absenties van je kind(eren) volgen. De inlogcode van de leerling geeft bovendien toegang tot de elektronische leeromgeving (ELO). Hier zijn per vak o.a. ondersteunende leermiddelen, studiewijzers en oefentoetsen te vinden. Meer over Magister lees je op deze pagina.

Klankbordgroepen, ouderraad en leerlingenraad

Op het Gerrit Rietveld staan we open voor ideeën en feedback. Veel afdelingen hebben klankbordgroepen voor zowel ouders als leerlingen. Daarnaast zijn de ouders actief in de GRC Community en komen leerlingen samen in de leerlingenraad.

Cameratoezicht

In het belang van ieders veiligheid, de bewaking van de eigendommen van (personen die in) het Gerrit Rietveld College zijn, zijn in en rond de school camera’s opgehangen. Deze camera’s zijn opgesteld op de volgende plekken.

Contact

  • Voor vakinhoudelijke vragen kan je via e-mail contact opnemen met de docent. Persoonlijke zaken mag je mailen naar de mentor van je kind.
  • Het e-mailadres van onze medewerkers is afkorting@gerritrietveldcollege.nl. De juist afkorting vind je in de agenda van de leerling in Magister.
  • Kijk op onze contactpagina voor de e-mailadressen van de domeinassistenten (absenties melden) en algemene e-mailadressen.