Communicatie

Op het Gerrit Rietveld College vinden we het belangrijk dat iedereen rekening houdt met elkaar. We houden van open en toegankelijk communiceren: tussen leerlingen onderling, tussen medewerkers en leerlingen en tussen medewerkers en ouders.

Tafeltjesavonden en ouderavonden

Ouders weten de vakdocenten, mentoren en afdelingsleiders gemakkelijk te vinden, en omgekeerd. Een-op-een contact is altijd mogelijk. Naar aanleiding van de rapporten organiseren we enkele malen per jaar een ‘tafeltjesavond’ waarop ouders en docenten elkaar kunnen spreken. Daarnaast zijn er informatieve ouderavonden over onderwerpen als profiel- en vakkenpakketkeuze, een stedenreis of een werkweek.

Website en Magister

Op deze website staat vooral veel praktische informatie, waaronder de jaaragenda en de schoolgids.

In Magister kun je de resultaten en absenties van je kind(eren) volgen. De inlogcode van de leerling geeft bovendien toegang tot de elektronische leeromgeving (ELO). Hier zijn per vak o.a. ondersteunende leermiddelen, studiewijzers en oefentoetsen te vinden.

Klankbordgroepen, ouderraad en leerlingenraad

Op het Gerrit Rietveld staan we open voor ideeën en feedback. Veel afdelingen hebben klankbordgroepen voor zowel ouders als leerlingen. Daarnaast zijn de ouders actief in de GRC Community en komen leerlingen samen in de leerlingenraad.

Contact

  • Ontvang je geen e-mail van school? Kijk dan of je e-mailadres goed staat in Magister. Brieven aan ouders worden altijd via de e-mail verstuurd.
  • Wijzigen van je e-mailadres kan in de Magister-app via Menu > Mijn gegevens > Wijzig > Pas je mailadres aan > Opslaan.
  • Zorg ook dat het @gerritrietveldcollege.nl e-mailadres van de leerling in orde is in Magister. Docenten gebruiken dit adres om de leerlingen te informeren.
  • Voor vakinhoudelijke vragen kan je via e-mail contact opnemen met de docent. Persoonlijke zaken mag je mailen naar de mentor van je kind.
  • Kijk op onze contactpagina voor de e-mailadressen van de domeinassistenten (absenties melden) en algemene e-mailadressen.