Communicatie

Enthousiasme voorop

Op het Gerrit Rietveld College vinden we het belangrijk dat iedereen rekening houdt met elkaar. We houden van open en toegankelijk communiceren: tussen leerlingen onderling, tussen medewerkers en leerlingen en tussen medewerkers en ouders.

Tafeltjesavonden en ouderavonden

Ouders weten de vakdocenten, mentoren en afdelingsleiders gemakkelijk te vinden, en omgekeerd. Een-op-een contact is altijd mogelijk. Naar aanleiding van de rapporten organiseren we enkele malen per jaar een ‘tafeltjesavond’ waarop ouders en docenten elkaar kunnen spreken. Daarnaast zijn er informatieve ouderavonden over onderwerpen als profiel- en vakkenpakketkeuze, een stedenreis of een werkweek.

Website en Magister

Veel praktische informatie staat op deze website, waaronder de jaaragenda en schoolgids. In Magister zijn de resultaten en absenties van de leerlingen te volgen. De inlogcode van de leerling geeft bovendien toegang tot de elektronische leeromgeving (ELO). Hier zijn per vak onder meer ondersteunende leermiddelen, studiewijzers en oefentoetsen te vinden. Brieven aan ouders worden via de e-mail verstuurd.

Klankbordgroepen, ouderraad en leerlingenraad

Op het Gerrit Rietveld staan we open voor ideeën en feedback. Veel afdelingen hebben klankbordgroepen voor zowel ouders als leerlingen en er is een actieve ouderraad en leerlingenraad.