GRC+ Bèta Challenge

Werken aan echte vraagstukken

Vanaf schooljaar 2020-2021 is er voor mavoleerlingen Bèta Challenge. Dit is een onderwijsconcept waarin je projectmatig werkt aan opdrachten die te maken hebben met techniek en technologie. De opdrachten zijn van echte bedrijven, zijn praktijkgericht en hebben verschillende thema’s. Zo kun je ontdekken of techniek en technologie je liggen en of je je hierin verder wil verdiepen na de middelbare school.

Technologie en toepassing

In de lessen Technologie & Toepassing (T&T) leer je onderzoeken, plannen, samenwerken, ontwerpen en presenteren. Bovendien werk je aan vaardigheden die je later nodig hebt in je baan. Je maakt kennis met allerlei bedrijven en banen en je gaat bij verschillende opleidingen langs. Zo weet je wat er allemaal mogelijk is op het gebied van techniek en technologie als je klaar bent met de mavo.

T&T volg je naast de ‘gewone’ bètavakken zoals wiskunde, biologie en natuur- en scheikunde. Aan het einde van je tweede leerjaar kun je kiezen of je T&T als examenvak wil volgen.

Op de website van Bèta Challenge lees je meer informatie.