Toch over met de lenteschool

In de tweede week van de meivakantie, van 29 april tot en met 3 mei, is er op het Gerrit Rietveld College lenteschool. Bestaat de mogelijkheid dat je blijft zitten, dan kan je op de lenteschool achterstanden bijwerken en een toets herkansen. Zo krijg je de kans om toch nog over te gaan naar het volgende leerjaar.

De lenteschool wordt in samenwerking met Klasse-Educatie gehouden en is voor iedereen uit klas twee tot en met de voorexamenklas. Mentoren maken, in overleg met hun afdelingsleider, een selectie van leerlingen van wie zij verwachten dat zij met wat extra ondersteuning toch nog aan de overgangsnorm kunnen voldoen. Word je geselecteerd, dan ontvang je hierover een e-mail. Je wordt samen met je ouder(s) of verzorger(s) uitgenodigd voor een intake. Het is aan jou of je daadwerkelijk deelneemt. Je kan je niet opgeven voor de lenteschool, maar wel bij je mentor aangeven dat je geïnteresseerd bent.

Om mee te doen, moet je een voldoende voor werkhouding staan en weinig tot niet absent zijn geweest. Tijdens de lenteschool werk je aan een vak en sluit je af met een toets. Er zijn docenten van Klasse-Educatie aanwezig om je te helpen met de stof. Zit je in de onderbouw, dan vervangt het nieuwe cijfer maximaal twee PTO-cijfers. Zit je in de bovenbouw, dan vervangt de toets één PTA-cijfer.

Voorzorgtraject

In samenwerking met Klasse-Educatie bieden we ook een voorzorgtraject aan. In dit traject word je extra begeleid bij de voorbereiding op belangrijke toetsen. Het voorzorgtraject bestaat uit vijf bijeenkomsten. Voor bovenbouwleerlingen start het voorzorgtraject in de week van 18 februari zodat dit bijdraagt aan de voorbereiding op PTA-3. Voor onderbouwleerlingen start het voorzorgtraject, in overleg met de leerling en ouders, rond 25 maart. De toelatingscriteria zijn gelijk aan die van de lenteschool.

Examentraining

Tijdens de tweede week van de meivakantie, van 29 april t/m 3 mei, kun je gebruikmaken van stilteplekken tegen een vergoeding van € 25,-. Ook kun je van maandag t/m donderdag gebruikmaken van een inloopmoment, waarin je vragen kunt stellen aan begeleiders van Klasse-Educatie. Per e-mail ontvang je hierover meer informatie.