Toch over met de lenteschool

In de tweede week van de meivakantie is er op het Gerrit Rietveld College lenteschool. Bestaat de mogelijkheid dat je blijft zitten, dan kun je op de lenteschool achterstanden bijwerken en een toets herkansen. Zo krijg je de kans om toch nog over te gaan naar het volgende leerjaar.

De lenteschool wordt in samenwerking met Klasse-Educatie gehouden en is voor iedereen uit klas twee tot en met de voorexamenklas. Tijdens de lenteschool werk je aan een vak en sluit je af met een toets. Er zijn docenten van Klasse-Educatie aanwezig om je te helpen met de stof. Zit je in de onderbouw, dan vervangt het nieuwe cijfer maximaal twee PTO-cijfers. Zit je in de bovenbouw, dan vervangt de toets één PTA-cijfer. Voor maximaal twintig leerlingen is er bovendien ter aanvulling de mogelijkheid om deel te nemen aan een voortraject. Dit traject bestaat uit wekelijkse begeleiding voor het vak waarvoor je deelneemt aan de lenteschool.

Aanmelden kan per  e-mail. De afdelingsleider beslist op basis van onderstaande criteria of een leerling mag deelnemen:

  • De leerling kan niet overgaan met de huidige cijfers.
  • De leerling staat maximaal twee punten onder de bespreekzone.
  • De leerling zit niet in de brugklas of eindexamenklas.
  • De leerling mag niet of weinig ongeoorloofd absent zijn geweest.
  • De leerling moet gemotiveerd zijn om deel te nemen aan de lenteschool.

Word je geselecteerd, dan ontvang je hierover een e-mail. Je wordt samen met je ouder(s) of verzorger(s) uitgenodigd voor een intake.

Examentraining

Tijdens de tweede week van de meivakantie kun je bovendien tegen een vergoeding gebruikmaken van stilteplekken. Deze vergoeding vragen we om de surveillanten te betalen die ervoor zorgen dat de rust gehandhaafd blijft in school. Ook kun je gedurende die week gebruikmaken van inloopmomenten, waarin je vragen kunt stellen aan begeleiders van Klasse-Educatie. Per e-mail ontvang je hierover te zijner tijd meer informatie.