Toch over met de lenteschool

In de tweede week van de meivakantie, van 7 tot en met 11 mei 2018, is er op het Gerrit Rietveld College lenteschool. Bestaat de kans dat je blijft zitten, dan kan je op de lenteschool achterstanden bijwerken en een toets herkansen. Zo krijg je de kans om toch nog over te gaan naar het volgende leerjaar.

De lenteschool wordt in samenwerking met Klasse-Educatie gehouden en is voor iedereen uit klas twee tot en met de voorexamenklas. Mentoren maken, in overleg met hun afdelingsleider, een selectie van leerlingen van wie zij verwachten dat zij met wat extra ondersteuning toch nog aan de overgangsnorm kunnen voldoen. Word je geselecteerd, dan ontvang je hierover een e-mail. Je wordt samen met je ouder(s) of verzorger(s) uitgenodigd voor een intake. Het is aan jou of je daadwerkelijk deelneemt. Je kan je niet opgeven voor de lenteschool, maar wel bij je mentor aangeven dat je geïnteresseerd bent.

Om mee te doen, moet je een voldoende voor werkhouding staan en weinig tot niet absent zijn geweest. Tijdens de lenteschool werk je aan een vak en sluit je af met een toets. Er zijn docenten van Klasse-Educatie aanwezig om je te helpen met de stof. Zit je in de onderbouw, dan vervangt het nieuwe cijfer maximaal twee PTO-cijfers. Zit je in de bovenbouw, dan vervangt de toets één PTA-cijfer.

Voorzorg- en nazorgtraject

In samenwerking met Klasse-Educatie biedt het Gerrit Rietveld ook een voorzorg- en nazorgtraject aan. In deze trajecten word je extra begeleid bij de voorbereiding op belangrijke toetsen. Het voorzorgtraject bestaat uit zes bijeenkomsten in de periode van 19 maart tot en met 26 april. Het nazorgtraject is van 14 mei tot en met 23 juni. De toelatingscriteria zijn gelijk aan die van de lenteschool.

Examentraining

Tijdens de tweede week van de meivakantie kun je op het Gerrit Rietveld gebruikmaken van stilteplekken tegen een vergoeding van € 25,- of dagelijks gebruikmaken van een inloopuur waarin je vragen kunt stellen. Per e-mail ontvang je een overzicht met welke vakdocenten er wanneer aanwezig zijn.